Bibel 2000 (B2000)
5

Håll er vakna

51

5:1
Matt 24:36
Apg 1:7
Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, 2
5:2
Matt 24:432~Pet 3:10
Upp 3:3+
5:2 Dag.för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3
5:3
Jer 6:14Luk 21:34–36Matt 24:8
Just när folk säger: »Allt är lugnt och tryggt«, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. 4
5:4 f.
Ef 5:8
Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. 5Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6
5:6
Luk 21:36
Rom 13:111~Pet 5:8
5:6 vakna och nyktra En bild för religiös livaktighet och uthållighet; jfr Matt 24:45–51; 25:1–13; 1 Kor 15:34. Bilden har annan innebörd i v. 10, där vakenhet betyder liv i bokstavlig mening och de sovande är de döda, liksom i t.ex. Joh 11:11.Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. 7De som sover sover om natten, och de som berusar sig är druckna om natten. 8
5:8
Ef 6:11–17+
Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm. 9
5:9
1~Thess 1:10+
Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10
5:10
Rom 14:81~Thess 4:14,16
som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. 11
5:11
Jud v. 20

Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Visa kärlek. Släck inte anden

12

5:12
1~Kor 16:16,18
1~Tim 5:17
Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står i spetsen för församlingen och vägleder er. 13
5:13
Rom 12:18
Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra. 14
5:14
2~Thess 3:6,11,15Rom 14:1
15:11~Kor 13:4
Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla. 15
5:15
Matt 5:39
Rom 12:17+
Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

16

5:16
Fil 4:4+
Var alltid glada, 17
5:17
Luk 18:1–8
Rom 12:12
Ef 6:18
Kol 4:2
be ständigt 18
5:18
Ef 5:20+
och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. 19Släck inte anden, 20
5:20
1~Kor 14:1,39
förakta inga profetior 21
5:21
1~Kor 14:29
1~Joh 4:1
men pröva allt. Ta vara på det som är bra, 22
5:22
Job 1:1,8
och avhåll er från allt slags ont.

Slutönskan

23

5:23
Rom 15:331~Kor 1:81~Thess 2:19+
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. 24
5:24
1~Kor 1:9Fil 1:6
Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

25

5:25
Kol 4:3
2~Thess 3:1
Bröder, be också för oss. 265:26 en helig kyss Se not till Rom 16:16.Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 27
5:27
Kol 4:16
Lova mig i Herrens namn att alla bröderna får höra brevet läsas upp.

28Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.