Bibel 2000 (B2000)
4

Varningar och maningar

41

4:1
Fil 4:9
2~Thess 3:61~Thess 2:4Kol 1:10
1~Thess 2:12
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud – och det är ju så ni lever – vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. 2
4:2
1~Kor 7:10
Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus. 3
4:3
1~Kor 1:30
1~Thess 5:23
1~Pet 1:161~Kor 6:9
Ef 5:3
Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. 4
4:4
1~Kor 6:19
4:4 sin kropp Ett ord som betyder »redskap« eller »kärl« används här bildligt om kroppen (jfr 2 Kor 4:7), kanske närmare bestämt om könsorganet. En mindre sannolik tolkning låter det syfta på den kvinnliga parten i ett äktenskap: »… leva med sin hustru i helgd och ära, inte i lidelser …«Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, 5
4:5 f.
Rom 1:26Kol 3:5Rom 1:18–23Jer 10:25
inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud. 64:6 utnyttja sin broder i det som det här gäller Dvs. genom sexuella förseelser. Självisk.Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt låtit er veta. 7
4:7
2~Thess 2:13
Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet. 8
4:8
Luk 10:161~Kor 6:19
2~Kor 1:22
Om någon sätter sig över detta är det alltså inte en människa han sätter sig över utan Gud, honom som ger er sin heliga ande.

9

4:9
1~Thess 3:6Jes 54:13
Om broderskärleken behöver vi inte skriva till er; Gud har själv lärt er att älska varandra, 10
4:10
1~Thess 3:12+
och kärlek visar ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er, bröder, att göra ännu mer. 11
4:11
1~Tim 2:22~Thess 3:11Ef 4:28
Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. 12
4:12
Kol 4:5
1~Pet 2:12
4:12 de utomstående Dvs. de icke-kristna.Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon.

Herrens dag och de dödas uppståndelse

13

4:13
1~Kor 15:18Ef 2:12
4:13 hur det går med dem som avlider Brevets mottagare väntade sig (v. 15) att få uppleva Jesu återkomst under sin livstid. Tydligen har de känt oro för att kristna som redan hunnit dö skulle gå miste om mötet med honom.Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

14

4:14
1~Kor 15:1–19
Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. 154:15 Med stöd av vad Herren lärt oss Uttrycket innebär troligen att Paulus bygger på en tradition om vad Jesus själv sagt; jfr 1 Kor 7:10; 9:14; 11:23. De ord han tänker på behöver inte ha bevarats i NT men bör ha liknat Matt 24:30 f. med par.; jfr också Luk 20:38; Joh 6:39.Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. 16
4:16
Matt 24:301~Kor 15:52
4:16 ärkeängelns röst och Guds basun I urkristna och samtida judiska föreställningar om den sista tiden spelade änglaröster och basunstötar en stor roll (Upp 1:10; 10:5–7). Vilken ängel Paulus i detta sammanhang betraktar som »ärkeängeln« kan inte avgöras.Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, 17
4:17
Joh 14:3
17:24
Kol 3:4
och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. 18Ge nu varandra tröst med dessa ord.