Bibel 2000 (B2000)
2

Paulus tidigare vistelse i församlingen

21

2:1
1~Thess 1:5,9
Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. 2
2:2
Apg 16:19–24Fil 1:30+
2:2 plågats och förödmjukats i Filippi Händelsen skildras i Apg 16:16–40.Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. 3
2:3
2~Kor 4:2
Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. 4
2:4
1~Tim 1:11Gal 1:10+
Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan. 5
2:5
2~Kor 2:5
Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel – Gud är vårt vittne – 6
2:6
Joh 5:41,44
och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. 7
2:7
1~Kor 9:12–15Ef 5:29
2:7 komma med anspråk Apostlar hade rätt att få sitt uppehälle när de besökte en församling, se 1 Kor 9:3–14.2:7 kärleksfullt Annan läsart »barnsligt«.Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. 8
2:8
2~Kor 12:15
Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss. 9
2:9
Apg 18:31~Kor 4:121~Thess 4:11
Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade; dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga någon av er till last när vi förkunnade Guds evangelium för er. 10Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt och oförvitligt vi handlade mot er som tror. 11-12
2:11
1~Kor 4:14
2:12
Ef 4:12~Thess 1:11
2:14
1~Pet 5:10
Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.

Exemplet från de kristna i Judeen

13

2:13
Gal 1:111~Thess 1:5
Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende. 14
2:14
Heb 6:121~Thess 1:6+
2:14 Guds församlingar i Judeen Trots sin självständighet som missionär utanför det heliga landet betonar Paulus gärna sin lojalitet mot de första kristna, som bodde inom dess gränser; jfr Gal 2:9 f.Ni, bröder, har ju följt exemplet från Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Vad de har fått utstå av judarna, det har ni fått utstå av era landsmän. 15
2:15
Matt 23:31
Apg 7:52
2:15 f. Judarna dödade herren Jesus … sina synders mått Paulus hårda utfall, som har fått ödesdigra följder för det judiska folket, uttrycker hans förbittring över det motstånd han mött som missionär (v. 16; jfr Apg 17:5, 13) men är dessutom färgat av samtida antijudiska slagord («fiender till hela mänskligheten«). Jfr även Matt 23:29–36 med noter.Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten, 16
2:16
Matt 23:32Rom 2:5
1~Thess 1:10
2:16 nu nås de till slut av Guds vrede Paulus menar att Gud skall straffa hans motståndare vid den sista domen, som enligt hans uppfattning är nära förestående (4:15; jfr 2 Thess 1:6–10). Kanske uppfattar han också någon samtida olycka för judarna som ett förebud till den. Vrede.eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede.

Väntan på underrättelser

17

2:17
1~Thess 3:6,10
Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er, till kroppen men inte till själen, hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen. 18Vi har verkligen försökt komma till er – jag, Paulus, mer än en gång – men Satan har hindrat oss. 19
2:19
2~Kor 1:14Fil 4:11~Thess 3:13
5:23
2:19 segerkrans Se not till Fil 4:1.Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkrans inför vår herre Jesus vid hans ankomst om inte ni! 20Ja, ni är vår ära och vår glädje.