Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

111:1 Från Paulus Brev. Församling.1:1 Silvanus Se not till Apg 15:22.1:1 Timotheos Paulus främste medarbetare; jfr Apg 16:1 med not.1:1 Thessalonike Se Apg 17:1 med not. Brevet bör ha skrivits kort efter Paulus första besök i staden (v. 5–10; 2:1, 13), troligen från Korinth; jfr not till 3:6. Det är sannolikt det äldsta bevarade av Paulus brev.Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid.

Tack till Gud för församlingens tro

21:2 Vi tackar alltid Gud I 1–2 Thess används flertalsformen genomgående om brevens avsändare, utom på några ställen som särskilt framhäver Paulus roll (1 Thess 2:18; 3:5; 5:27; 2 Thess 2:5; 3:17). Formen markerar därför troligen att Paulus medarbetare är inbegripna, fast den i andra brev kan stå enbart för honom själv; jfr noter till 2 Kor 2:14; Kol 1:3.Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, 3

1:3
1~Kor 13:13+
ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. 4Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er. 5
1:5
1~Thess 2:131~Kor 2:44:20
1:5 Evangelium.Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått; ni vet ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull. 6
1:6
1~Kor 4:16
Fil 2:5Luk 8:131~Thess 2:14
3:3,7
2~Thess 1:4
2~Tim 3:12
Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga anden ger. 71:7 Makedonien och Achaia Se noter till Apg 16:9; 18:12. Thessalonike var huvudstad i Makedonien; i Achaia låg Athen och huvudstaden Korinth.Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. 8
1:8
2~Thess 3:1
Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. 9
1:9
1~Kor 12:2Heb 9:141~Joh 5:20
Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden 10
1:10
1~Thess 4:14–17
Tit 2:13Rom 5:9
1~Thess 5:9
1:10 Vrede.och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.