Bibel 2000 (B2000)
5

Arken hos filisteerna

51Filisteerna tog med sig Guds ark från Even Haeser till Ashdod 2och ställde den i guden Dagons tempel, bredvid Dagon. 3Tidigt följande morgon fann folket i Ashdod Dagon liggande framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och ställde tillbaka honom på plats. 4Morgonen därpå fick de återigen se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Huvudet och händerna hade slagits av mot tröskeln, endast bålen var kvar av honom. 5Därför är det än i dag så att varken Dagons präster eller de som besöker hans tempel i Ashdod trampar på tröskeln.

6Herrens hand vilade tungt över folket i Ashdod, både i själva staden och på landsbygden: han höll dem i skräck och ansatte dem med bölder. 7När de såg vad som hände sade de: »Vi kan inte ha kvar Israels Guds ark hos oss, hans hand slår hårt mot oss och mot vår gud Dagon.« 8Därför tillkallade de filisteernas alla hövdingar och frågade: »Vad skall vi göra med Israels Guds ark?« De svarade: »Guds ark skall flyttas till Gat.« Så förde de arken till Gat, 9men då den kom dit fick staden känna av Herrens hand. Skräck och förvirring spred sig, ty Herren hemsökte alla, både stora och små, och det slog ut bölder på dem. 10Då förde de Guds ark till Ekron, men när den kom dit ropade männen där i sin förfäran: »De har skickat på oss Israels Guds ark för att döda oss och alla de våra.« 11Filisteernas alla hövdingar tillkallades, och folket krävde att Israels Guds ark skulle skickas tillbaka dit där den hörde hemma, så att den inte dödade dem alla. Hela staden hade nämligen gripits av våldsam skräck, så tungt var trycket av Herrens hand. 12De som inte dog drabbades av bölder, och klagoropet från staden steg mot himlen.