Bibel 2000 (B2000)
4

41och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel.

Filisteerna tar Herrens ark

Israels folk drog ut för att strida mot filisteerna. De slog läger vid Even Haeser, och filisteerna slog läger vid Afek. 2Sedan ställde filisteerna upp till strid, och kampen blev hård. Israeliterna besegrades, och omkring 4 000 man stupade på slagfältet. 3När folket kom tillbaka till lägret sade de äldste i Israel: »Varför har Herren i dag tillfogat oss detta nederlag mot filisteerna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Shilo, så att den finns ibland oss och räddar oss ur våra fienders våld.« 4Man sände bud till Shilo och lät hämta Herren Sebaots förbundsark, hans som tronar på keruberna. Och Elis båda söner Hofni och Pinechas följde Guds ark.

5När Herrens förbundsark kom in i lägret höjde alla israeliterna ett jubelrop så att marken skalv. 6Filisteerna hörde det och sade: »Vad är det hebreerna jublar åt?« Då de fick veta att Herrens ark hade kommit till lägret 7blev de förskräckta: »Deras gud har kommit till lägret! Ve oss«, ropade de, »något sådant har aldrig förut hänt. 8Ve oss, vem skall rädda oss undan denne väldige gud, han som slog egypterna med alla slags plågor i öknen? 9Men fatta mod, filisteer, och visa er som män, så att ni inte blir slavar under hebreerna, liksom de har varit under er. Kämpa nu som män!« 10Så gick filisteerna till angrepp, och israeliterna blev slagna och flydde var och en hem till sig. Det var ett svårt nederlag; Israel förlorade 30 000 man i stupade. 11Guds ark togs som byte, och Elis båda söner Hofni och Pinechas blev dödade.

12En man ur Benjamins stam sprang från slagfältet till Shilo och kom fram samma dag. Han hade rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet. 13Eli, som var full av oro för Guds ark, satt på en stol vid porten vänd mot vägen. När mannen kom in i staden och berättade vad som hänt brast alla ut i klagan. 14Eli hörde ropen och undrade vad det var för oväsen. Mannen skyndade fram till honom och berättade. 15Eli var nu nittioåtta år gammal och kunde inte längre se för starr. 16Mannen sade: »Det är jag som har kommit från slagfältet, jag flydde därifrån i dag.« — »Hur har det gått, min son«, frågade Eli, 17och budbäraren svarade: »Israeliterna har drivits på flykten av filisteerna, och många har stupat. Också dina båda söner är döda, Hofni och Pinechas, och Guds ark är tagen.« 18När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges från sin stol vid porten, och gammal och tung som han var bröt han nacken och dog. I fyrtio år hade han då varit domare över Israel.

19Elis svärdotter, Pinechas hustru, väntade barn och skulle snart föda. Då hon fick höra att Guds ark var tagen och hennes svärfar och make döda, kom värkarna över henne och hon kröp ihop och födde sitt barn. 20Hon var döende, och kvinnorna som hjälpte henne sade: »Var lugn, du har fött en son.« Men hon svarade inte, hon hörde inte på. 21Hon gav pojken namnet I-Kavod, »ty«, sade hon, »härligheten har vikit från Israel«. Hon tänkte på Guds ark som var borta och på sin svärfar och sin make 22och sade: »Härligheten har vikit från Israel, ty Guds ark är borta.«