Bibel 2000 (B2000)
31

Sauls död

311

31:1–13
1~Krön 10:1–12
Filisteerna hade gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka; många låg stupade på Gilboaberget. 2Filisteerna var tätt i hälarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malki-Shua, Sauls söner. 331:3 han sårades i veka livet Med Septuaginta; MT har »han fruktade mycket för skyttarna«.Striden blev hård kring Saul, bågskyttarna upptäckte honom, och han sårades i veka livet. 431:4 förgriper sig på mig Rättelse (jfr 1 Krön 10:4); MT har »stöter ner mig och förgriper sig på mig«.Då sade han till sin väpnare: »Drag ditt svärd och stöt ner mig, så att inte de där oomskurna hedningarna förgriper sig på mig.« Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det, 5och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och dog med honom. 6Så dog de allesammans den dagen: Saul, hans tre söner och hans väpnare.

7Då israeliterna på andra sidan slätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisteerna kom och bosatte sig där.

8När filisteerna nästa dag kom för att plundra de stupade fann de Saul och hans tre söner, där de låg fallna på Gilboaberget. 9De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att kungöra segern för gudarna och folket. 1031:10 Bet-Shean Stad i Jordandalen, öster om Gilboaberget.Hans vapen lade de i astartetemplet, men kroppen hängde de upp på stadsmuren i Bet-Shean.

1131:11 Javesh i Gilead Se not till Dom 21:8.När folket i Javesh i Gilead fick höra vad filisteerna hade gjort med Saul 12bröt alla vapenföra män upp och vandrade hela natten till Bet-Shean. De tog ner Sauls och hans söners lik från stadsmuren och gick tillbaka till Javesh och brände dem där. 13Därefter tog de benen och begravde dem under tamarisken i staden och fastade sedan i sju dagar.