Bibel 2000 (B2000)
11

Seger över ammoniterna

11111:1 Någon månad senare Med en Qumran-handskrift och Septuaginta; MT har »och han blev såsom tigande« (i slutet av 10:27).11:1 Javesh i Gilead Se not till Dom 21:8.Någon månad senare gick Nachash i Ammon till angrepp mot Javesh i Gilead och belägrade staden. Folket där sade då till honom: »Slut fördrag med oss, så ger vi oss under dig.« 2Nachash svarade: »På ett villkor vill jag sluta fördrag med er, att jag får sticka ut höger öga på var och en av er och på det sättet förödmjuka hela Israel.« 311:3, 10 går vi … till mötes Grundtextens uttryck är medvetet dubbeltydigt. Innebörden kan vara antingen »går vi med på dina villkor« eller »går vi till anfall mot dig«.De äldste i Javesh bad honom då om sju dagars frist. »Vi skall skicka bud runt hela Israel, men om ingen undsätter oss går vi dig till mötes.« 4När budbärarna nådde Sauls Giva och berättade vad som hänt började alla klaga och gråta högljutt. 5Just då kom Saul hem från åkern med sina oxar. »Vad händer här, varför gråter alla?« frågade han. När man berättade för honom vad männen från Javesh hade sagt 6föll Guds ande över honom, och han blev utom sig av vrede. 7Han tog ett par oxar och styckade dem och skickade styckena med budbärarna runt hela Israel och lät hälsa: »Den som inte följer Saul och Samuel i fält, med hans oxar går det så här.« Då greps folket av fruktan för Herren och drog ut som en man. 811:8 Besek Stad 22 km nordost om Shekem.När Saul mönstrade dem i Besek räknade Israel 300 000 man och Juda 30 000. 9Till dem som hade kommit med bud sade han: »Hälsa folket i Javesh i Gilead att i morgon, när solen bränner som hetast, skall de vara räddade.« Då sändebuden återvände och berättade detta blev glädjen stor. 10Men till ammoniterna sade männen i Javesh: »I morgon går vi er till mötes. Då får ni göra med oss vad ni vill.«

11Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar, och i morgonväkten bröt de in i lägret. När dagen blev som hetast var ammoniterna slagna. De överlevande skingrades så fullständigt att inte två kom undan tillsammans.

12

11:12
1~Sam 10:27
Folket sade då till Samuel: »Vilka var det som inte ville att Saul skulle bli kung över oss? Kom hit med dem, så skall vi slå ihjäl dem.« 13
11:13
2~Sam 19:22
Men då sade Saul: »Ingen skall dödas en dag som denna, då Herren har vunnit seger åt Israel.« 14Samuel sade nu till folket: »Låt oss gå till Gilgal och där förnya kungadömet.« 15Så gick alla till Gilgal, och inför Herren utropade de Saul till kung. De offrade också gemenskapsoffer inför Herren i Gilgal, och Saul och alla israeliterna firade en stor glädjefest.