Bibel 2000 (B2000)
1

Samuels födelse

111:1 I Ramatajim … bodde en man Första Samuelsboken, som utspelas under de femtio åren före år 1000 f.Kr., inleds med berättelsen om Samuel. Han och hans söner är de sista domarna; se Dom 2:16 med not. Ett kungadöme inrättas och Saul väljs till kung. Men Herren tar sin hand ifrån honom, och den unge hjälten David träder fram som tronpretendent. Riket är i ständiga strider med filisteerna och andra grannfolk, och Saul stupar på slagfältet. 1 Sam ingår i det s.k. deuteronomistiska historieverket; Berättande skrifter.1:1 Ramatajim. Efraim.I Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jerocham, son till Elihu, son till Tochu, son till Suf av Efraims stam. 2Elkana hade två hustrur; den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös.

3

1:3
Jos 18:1
Dom 21:19
1:3 Shilo. Sebaot.Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Shilo för att tillbe och offra till Herren Sebaot. Där var Elis båda söner Hofni och Pinechas präster i Herrens tjänst. 4När Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet, 5
1:5
1~Mos 29:30
1:5 Hanna bara fick en enda. Men Hanna Med Septuaginta; MT oklar.medan Hanna bara fick en enda. Men Hanna var den som han hade kärast, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. 6Hennes rival retade och förödmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. 7Elkana gjorde sin färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och inte ville äta 8sade hennes man Elkana till henne: »Varför gråter du, Hanna, och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än tio söner?«

91:9 offermåltid Offer.Efter en offermåltid i Shilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. 10I sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande 11

1:11
4~Mos 6:1
1:11 ingen rakkniv skall någonsin vidröra hans huvud Hanna lovar att hennes son skall bli nasir.gav hon honom detta löfte: »Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rakkniv skall någonsin vidröra hans huvud.« 12Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes läppar. 13Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. 14»Hur länge skall du bära dig åt så där«, sade han, »se till att bli av med ruset!« 15Men Hanna svarade: »Nej, herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herren. 16Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala.« 17Då sade Eli: »Gå i frid! Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom om.« 18Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut.

19Nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne, 201:20 Samuel I hebreiskan anspelning på verbet »be om«.och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel, »ty«, sade hon, »jag bad Herren om honom«.

Samuel kommer till templet i Shilo

21När Elkana och hela hans familj gick upp till Shilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftesoffer, 221:22 tills pojken har blivit avvand Dvs. när han blivit ett par tre år.följde Hanna inte med. »Jag väntar tills pojken har blivit avvand«, sade hon till sin man, »då skall jag ta med honom och han skall få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid.« 23Elkana svarade: »Gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt.«

Hanna stannade hemma och ammade sin son till dess han var avvand. 241:24 en säck mjöl Grundtexten har »efa«; Mått.1:24 Lägel.Då följde hon med Elkana, och de hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägel vin. Så fördes pojken till Herrens hus i Shilo, han var med dem när de trädde fram inför Herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken 25och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli 26och sade: »Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. 27Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. 28Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever skall han tillhöra honom.«

Därefter tillbad de Herren i Shilo.