Bibel 2000 (B2000)
5

Församlingen och dess ledare

51

5:1
1~Pet 4:13+
5:1 Äldste. Vittna.Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: 2
5:2
Joh 21:15–17
Apg 20:281~Tim 3:8+
5:2 och vaka över den Orden saknas i en läsart.Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. 3
5:3
1~Kor 4:16+
5:3 dem som kommit på er lott Den enskilda församlingen jämförs med en herdes andel av en större hjord.Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4
5:4
Joh 10:111~Kor 9:25+
Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

5

5:5
1~Pet 3:8Ords 3:34
5:5 dem som är äldst Orden kan syfta antingen på äldre kristna eller på de äldste i betydelsen församlingsledarna (v. 1).Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 6
5:6
Matt 23:12Jak 4:6,10
Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, 7
5:7
Ps 55:23
Matt 6:25–30
Fil 4:6
och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

Vaksamhet

8

5:8
1~Thess 5:6
1~Pet 1:13
4:7Job 1:7
Ps 22:14
Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9
5:9
Jak 4:7+
Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. 10
5:10
1~Pet 1:64:13+
Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i evighet, amen.

Slutord

12

5:12
Apg 15:22
5:12 Genom Silvanus … skriver jag Silvanus var en medarbetare till Paulus; se not till Apg 15:22. Meningen kan vara att han skrev ner brevet efter diktamen (jfr Rom 16:22) eller möjligen att han utformade det självständigt med stöd av Petrus anvisningar.Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i.

13

5:13
1~Pet 1:1
2:9Upp 14:8
5:13 Babylon Säkerligen ett täcknamn för Rom, liksom i Upp 14:8 (se not). Det gamla Babylon i Mesopotamien var dock bebott i nytestamentlig tid.5:13 min son Markus Se not till Apg 12:12. «Son« betecknar här en yngre medarbetare och vän; jfr Barn.Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. 14
5:14
1~Pet 1:22+
5:14 kärlekens kyss Se not till Rom 16:16.Hälsa varandra med kärlekens kyss.

Frid åt er alla som lever i Kristus.