Bibel 2000 (B2000)
2

21

2:1
Jak 1:21+
Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. 2
2:2
1~Kor 3:2+
2:2 mjölken Bilden används i 1 Kor 3:2; Heb 5:12 f. om kristen nybörjarundervisning, här om den kristna läran över huvud taget.Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. 3
2:3
Ps 34:9
Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

Det andliga templet

4

2:4
1~Pet 2:6
2:4 den levande stenen Jfr Ef 2:20–22. Hörnsten.När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, 5
2:5
Matt 16:18
Ef 2:20–222~Mos 19:6
Jes 61:6
1~Pet 2:9
Upp 1:6Rom 12:1
Heb 13:15
då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. 6
2:6
(Rom 9:33);
Ef 2:20+
Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam. 7
2:7
(Matt 21:42; Apg 4:11)

Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, 8
2:8
(Rom 9:33) /
1~Pet 1:22+
en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem.

9

2:9
2~Mos 19:5Jes 43:20Tit 2:14
1~Pet 1:1
2:55:13Kol 1:13+
2:9 ett utvalt släkte, kungar och präster Hedersbeteckningar för Israels folk (2 Mos 19:5 f.; Jes 43:20 f.) tillämpas här på de kristna. Utvald. Helig.Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10
2:10
Hos 1:92:23
Rom 9:25Hos 1:6
2:10 Ni som förut inte var ett folk Tydligen var brevets mottagare hednakristna; jfr Ef 2:11 f. Liksom i Rom 9:25 f. tillämpas Hos 1:9 ff. på dem.Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Kristna i världen

11

2:11
1~Mos 23:4
Apg 7:6
Heb 11:13
1~Pet 1:1,14Gal 5:24Rom 7:23+
2:11 Kött.Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. 12
2:12
Matt 5:16Luk 19:44
2:12 den dag han kommer Antingen domens dag, då de kristnas motståndare måste böja sig för Gud, eller den dag då de möter honom vid sin omvändelse.Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.

13

2:13–17
Rom 13:1–7+
Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, 14eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. 15
2:15
1~Pet 3:13–15
Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. 16
2:16
Gal 5:13+
Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. 17
2:17
Ords 24:21
Rom 12:101~Pet 1:22+
Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren.

18

2:18–3:7
Ef 5:22–6:9+
2:18 Slav.Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa. 19Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. 20
2:20
1~Pet 3:14,17
4:12–16
Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. 21
2:21
Matt 16:24Joh 13:15
1~Pet 3:18
Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. 22
2:22
Jes 53:9
1~Joh 3:5
2:22 Han begick inte någon synd I v. 22–25 tillämpas Jes 53:4–9 på Jesu lidande under en fortlöpande växling av GT-formuleringar och kristen utläggning; jfr not till Rom 10:6.Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23
2:23
Jes 53:7
Matt 27:391~Pet 1:17+
Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. 24
2:24
Jes 53:4 f., 12;
Apg 5:30
Rom 6:11
2:24 träpålen Jfr Apg 5:30 med not; Gal 3:13.Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. 25
2:25
Jes 53:6
Matt 9:361~Pet 5:4
2:25 vårdare Samma grekiska ord används om de kristnas församlingsledare.Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.