Bibel 2000 (B2000)
14

Jerobeam och profeten Achia

141En gång blev Jerobeams son Avia sjuk. 2

14:2
1~Kung 11:29
Då sade Jerobeam till sin hustru: »Du skall förklä dig, så att ingen kan känna igen dig som Jerobeams hustru. Gå sedan till Shilo. Där bor profeten Achia, han som förutsade att jag skulle bli kung över detta folk. 314:3 kakor Det hebreiska ordets betydelse osäker.Ta med dig tio bröd, några kakor och en kruka honung och sök upp honom, så talar han om för dig hur det går med pojken.« 4Hon gjorde som han sagt, gav sig i väg till Shilo och kom till Achias hus. Achia kunde inte längre se, han hade blivit blind på sin ålderdom. 5Men Herren hade sagt till honom: »Jerobeams hustru är på väg hit för att fråga dig om sin son, som är sjuk.« Achia fick också veta vad han skulle svara henne och att hon hade förklätt sig. 6Då Achia hörde hennes steg vid dörren sade han: »Kom in, Jerobeams hustru, varför är du förklädd? Jag har fått ett tungt budskap att framföra till dig. 7Gå och säg till Jerobeam: Så säger Herren, Israels Gud: Jag lyfte dig upp ur folket och gjorde dig till furste över mitt folk Israel. 8Jag ryckte kungadömet från Davids ätt och gav det åt dig. Men du har inte varit lik min tjänare David, som följde mina bud och höll sig till mig av hela sitt hjärta, så att han bara gjorde det som var rätt i mina ögon. 9Du har gjort mer ont än någon före dig, du har väckt min vrede genom att göra dig andra gudar, gjutna beläten, och du har vänt ryggen åt mig. 10
14:10 f.
1~Kung 16:321:19
14:10 manfolk Se not till 1 Sam 25:22Därför skall jag låta olycka drabba Jerobeams ätt; jag skall utrota vartenda manfolk i Israel av din släkt, hög som låg, och jag skall rensa upp efter Jerobeams ätt som när man mockar rent i ett stall. 11De av Jerobeams släkt som dör inne i staden, dem skall hundarna äta upp, och de som dör ute på åkrarna, dem skall himlens fåglar äta. Herren har talat. – 12Nu skall du gå hem, och i samma ögonblick du sätter din fot i staden skall pojken dö. 13Hela Israel skall hålla dödsklagan över honom och begrava honom. Han ensam i Jerobeams släkt skall läggas i en grav, eftersom han är den ende av dem hos vilken Herren, Israels Gud, har funnit något gott. 1414:14 [---] Text.Men Herren skall låta en kung över Israel träda fram, och han skall utrota Jerobeams ätt. [---] 1514:15 Ashera.Herren skall slå Israel tills det vajar som säv i vattnet. Han skall rycka upp israeliterna ur den goda jord han gav deras fäder och sprida ut dem på andra sidan Eufrat, eftersom de väckt Herrens vrede med de asherapålar som de rest. 16Han skall lämna Israel åt dess öde för de synders skull som Jerobeam själv begått och som han har förlett Israel till.«

1714:17 Tirsa Huvudstad i Israels rike fram till dess att Omri byggde Samaria (16:24). Tirsa låg 10 km nordost om Shekem.Jerobeams hustru bröt upp och återvände till Tirsa. I samma stund som hon trädde över tröskeln till huset dog pojken. 18De begravde honom, och hela Israel höll dödsklagan. Så fullbordades det som Herren hade sagt genom sin tjänare, profeten Achia.

1914:19 krönikan om Israels kungar Se not till 11:41.Jerobeams historia i övrigt, hans krig och hans regering, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 20I tjugotvå år var Jerobeam kung. Därefter gick han till vila hos sina fäder, och hans son Nadav blev kung efter honom.

Rehabeams regering i Juda

21

14:21–28
2~Krön 12:1–14
14:21 till hemvist för sitt namn Se not till 3:2.Rehabeam, Salomos son, var kung över Juda. Han var fyrtioett år då han blev kung, och han regerade sjutton år i Jerusalem, den stad som Herren utvalt bland alla Israels stammar till hemvist för sitt namn. Hans mor hette Naama och var från Ammon. 22Juda gjorde det som var ont i Herrens ögon. Med de synder folket begick väckte de Herrens vrede ännu mer än deras fäder hade gjort. 2314:23 stenstoder Representerade den manliga gudomen, medan asherapålarna representerade den kvinnliga.Också de inrättade offerplatser åt sig med stenstoder och asherapålar på alla höga kullar och under alla grönskande träd. 24
14:24
5~Mos 23:17+
14:24 kulttjänare Den hebreiska beteckningen har maskulin form («den helige«). Det är möjligt att den avser både män och kvinnor och att den antyder ett samband med den kultiska prostitution som kan ha förekommit som inslag vid fruktbarhetsriter i främreorientaliska religioner. Jfr not till 1 Mos 38:21.De hade till och med kulttjänare i landet; de tog efter alla skändligheter hos de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna.

25

14:25
1~Kung 11:40
14:25 tågade … mot Jerusalem Detaljer i detta fälttåg är kända också genom den segerinskrift som Shishak (Sheshonk I) lät sätta upp i templet i Karnak vid Thebe (Luxor). Jerusalem nämns dock inte i listan över erövrade städer.Under Rehabeams femte regeringsår tågade Shishak, kungen av Egypten, mot Jerusalem 26
14:26
1~Kung 10:16
och plundrade både Herrens hus och kungens palats på deras skatter. Allt tog han, också alla guldsköldar som Salomo låtit göra. 27I stället för dem lät kung Rehabeam tillverka sköldar av koppar; dem anförtrodde han åt officerarna i livgardet, som höll vakt vid ingången till kungens palats. 28Var gång kungen gick in i Herrens hus bar livgardet sköldarna och förde dem sedan tillbaka till vaktrummet.

29

14:29–31
2~Krön 12:15
14:29 krönikan om Juda kungar Se not till 11:41.Rehabeams historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 30Hela tiden låg Rehabeam och Jerobeam i krig med varandra. 3114:31 i Davids stad Med Septuaginta (jfr 2 Krön 12:16); MT tillägger »Hans mor hette Naama och var från Ammon« (jfr v. 21). – Davids stad.Rehabeam gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Aviam blev kung efter honom.