Bibel 2000 (B2000)
4

Sanningens ande eller villfarelsens

41

4:1
1~Thess 5:21Matt 7:15
24:24
Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2
4:2
1~Kor 12:3
4:2 att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt Eller »att Jesus är Kristus, kommen i mänsklig gestalt«. Jfr not till 2:18.Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, 3
4:3
1~Joh 2:18
men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. 4
4:4
Matt 12:29
4:4 han som är i er Dvs. Gud; se v. 12, 15; 3:24.4:4 han som är i världen Dvs. djävulen, »denna världens härskare« (Joh 12:31), eller hans representant Antikrist (v. 3).Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. 5
4:5
Joh 15:19
De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. 6
4:6
Joh 8:47
Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Kärleken från Gud

7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 9

4:9
Joh 3:16
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. 10
4:10
Rom 3:245:81~Joh 2:2
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

11

4:11
Matt 18:33
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 12
4:12
Joh 1:18+
4:12 Ingen har någonsin sett Gud Orden kan vara riktade mot motståndarnas anspråk på att ha en högre kunskap om Gud; jfr 1 Kor 8:2 f.Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 13
4:13
Rom 5:51~Joh 3:24
Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. 14
4:14
Joh 3:17
4:42
Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. 15
4:15
1~Joh 2:23
5:5
Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. 16
4:16
1~Joh 4:8
Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 17

4:17
1~Joh 2:28
4:17 sådan som Kristus är, sådana är vi Den kristne som har Kristus som förebild för sitt liv behöver inte frukta domen.I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. 18
4:18
Rom 8:15
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 19Vi älskar därför att han först älskade oss. 20
4:20
1~Joh 2:11
Om någon säger: »Jag älskar Gud« men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. 21
4:21
Matt 5:4422:34–40
Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.