Bibel 2000 (B2000)
2

Det nya budet: kärleken

21

2:1
Rom 8:34
Heb 7:25
9:24
2:1 Barn.2:1 en som för vår talan Samma grekiska ord används i Joh om den heliga anden och översätts där med »hjälpare«; se not till Joh 14:16.Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. 2
2:2
Joh 1:29
11:51Rom 3:25Kol 1:20
Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

3Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4

2:4
1~Joh 1:6
Den som säger: »Jag känner honom« men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5
2:5
Joh 14:21,23
2:5 Guds kärlek Eller »kärleken till Gud«. Mer eller mindre dubbeltydiga uttryck av samma slag förekommer i v. 15; 3:17; 4:9, 12; 5:3.2:5 i honom Dvs. i Kristus. Ett betonat »han« syftar i 1 Joh ofta på Kristus, någon gång möjligen på Gud. Syftningen har i några fall förtydligats i översättningen (3:7, 16; 4:17).Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6
2:6
Joh 13:15
1~Pet 2:21
Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

7

2:7
1~Joh 2:24
3:11
2:7 Detta gamla bud Kärleksbudet är i motsats till motståndarnas påfund (v. 18 f.) »inget nytt bud«: mottagarna känner till det genom evangeliet (jfr 3:11; Matt 22:39) och GT (3 Mos 19:18). Det kallas nytt (v. 8; jfr Joh 13:34) därför att kärleken framträder på ett nytt sätt i Jesu förkunnelse och liv.Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. 8
2:8
Joh 13:34Rom 13:12
Ändå är det jag skriver ett nytt bud – det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. 9
2:9
1~Joh 3:10
4:20
Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. 10
2:10
Rom 14:13
Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. 11
2:11
Joh 12:35
Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

Älska inte världen

12

2:12
Apg 10:43
Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. 13
2:13
Joh 1:11~Joh 1:1
2:13 f. fäder … unga «Fäderna« är i detta fall troligen äldre medlemmar i församlingen, i motsats till de yngre. «Barnen« är liksom på andra ställen i brevet alla dess mottagare (v. 1, 28; 3:7, 18; 5:21).Jag skriver till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den Onde.

14Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde.

15

2:15
Rom 12:2
Jak 4:4
2:15 Värld.Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16
2:16
Rom 13:14
Ef 2:3
1~Pet 2:11Ords 27:20
Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17
2:17
1~Kor 7:31Matt 7:21
Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Många antikrister i den sista tiden

18

2:18
Matt 24:24
1~Joh 4:3
2:18 den sista tiden Jfr Heb 1:2 med not.2:18 många antikrister Tron att en ojämförligt ond gestalt skulle framträda i den sista tiden (Antikrist) tillämpas på författarens religiösa motståndare; jfr Matt 24:24 med not. Enligt v. 22 f.; 4:2 f.; 5:6 förnekade dessa att människan Jesus var Kristus, Guds son. Troligen ansåg de att den synliga världen var helt och hållet ond, så att Gud omöjligen kunde bli ett med en jordisk kropp; jfr not till 2 Tim 2:18. Den Kristus de bekände sig till var en rent andlig varelse.Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. 19
2:19
Apg 20:301~Kor 11:19
De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. 20
2:20
Joh 14:26
2~Kor 1:21
1~Joh 2:27
2:20 Ni … känner alla sanningen I grundtexten är denna mening ofullbordad. V. 21 utgör på en gång en utvikning och en avslutning; ordet »sanningen« har i översättningen hämtats därifrån. Till innehållet jfr Joh 14:26; 16:13; 1 Kor 12:10. Smord. Helig.Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen – 212:21 att ni är … att ni känner Eller »därför att ni är … därför att ni känner«.2:21 och vet att Eller »och att«.jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen.

22

2:22
1~Joh 4:3
Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23
2:23
Matt 10:33Joh 5:23
15:23
Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. 24Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern. 25
2:25
Joh 3:15
6:40
Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

26Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. 27

2:27
Jer 31:34
Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt – den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: förbli i honom.

Guds barn

28

2:28
1~Joh 4:17
Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. 29Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.