Bibel 2000 (B2000)
1

Livets ord blev synligt

11

1:1
Joh 1:1–5
20:27
1~Joh 2:13–14Luk 24:39
1:1 Det som var till från begynnelsen … livets ord Brevformens vanliga kännetecken saknas i stort sett i Första Johannesbrevet. Däremot har brevet stora likheter med Johannesevangeliet i språk och innehåll (jfr Joh 1:1, 4, 14 med noter) och är möjligen skrivet av samma person (jfr not till Joh 13:23), i annat fall av en lärjunge till evangeliets huvudförfattare. Det präglas bl.a. av uppgörelser med religiösa motståndare (se not till 2:18).1:1 vi Flertalsformen »vi« växlar i 1 Joh med entalsformen »jag«. Förklaringen är i detta fall inte antikens brevstil (se not till 2 Kor 2:14) utan att författaren kan tala samtidigt om sig själv och alla troende, likaså om sitt eget vittnesbörd och den kristna kyrkans; jfr not till Joh 3:11.Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. 2
1:2
Joh 1:14
Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. 3
1:3
Joh 17:201~Kor 1:9
Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 4
1:4
Joh 15:11
Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

Vandra i ljuset

5

1:5
1~Tim 6:16
Jak 1:17
Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6
1:6
Joh 3:21
1~Joh 2:4
Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7
1:7
Ef 5:8
Heb 9:4
Upp 1:5
7:14
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. 8
1:8
Ords 20:9
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. 9
1:9
Ps 32:5
Ords 28:13
1:9 trofast Dvs. genom att hålla sina löften om att förlåta; jfr 2 Mos 34:6 f.; Jer 31:33 f. Rättfärdig.Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 10Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.