Bibel 2000 (B2000)
9

Paulus avstår från ersättning

91

9:1
Gal 5:11~Kor 15:83:6
4:15
Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår herre? Är inte ni det verk som jag har utfört för Herren? 2
9:2
2~Kor 3:2
9:2 bekräftelse Paulus framgång som missionär bekräftar att han är sänd av Kristus. Apostel.Om jag inte är apostel för andra är jag det åtminstone för er. Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt uppdrag som apostel.

3Detta är mitt svar till dem som kritiserar mig: 4

9:4–18
Matt 10:9Luk 10:71~Tim 5:17
Har vi inte rätt till mat och dryck? 5
9:5
Matt 8:14
9:5 Herrens bröder Se Matt 13:55 med not. Kefas.Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? 6
9:6
2~Thess 3:8
9:6 Barnabas En av Paulus närmaste medarbetare. Jfr Apg 4:36 med not.Är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? 7
9:7
2~Tim 2:4–65~Mos 20:6
Ords 27:18
Vem tar värvning utan att räkna med lön? Vem anlägger en vingård och avstår från vad den ger? Vem vallar en hjord utan att få sin del av mjölken? 8Är detta bara mänskligt tal, eller säger inte lagen samma sak? 9
9:9
(1 Tim 5:18)

Det står ju i Moses lag: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar. Skulle Gud bekymra sig om oxar? 10Nej, det är klart att han säger det med tanke på oss. Det är för vår skull det står skrivet att den som plöjer och den som tröskar skall göra det med hopp om lön för sin möda. 11
9:11
Rom 15:27Fil 4:16
Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? 12
9:12–18
Apg 20:33–35
2~Kor 11:7–10
12:13
Om andra har rätt att ställa krav på er, har inte vi det ännu mer? Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet om Kristus. 13
9:13
5~Mos 18:1–8
Ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. 14
9:14
1~Kor 9:4+
9:14 Så har också Herren bestämt Liksom i 7:10 åberopar Paulus ett ord av Jesus. Se Matt 10:10; Luk 10:7. Herren.Så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet skall få sitt uppehälle av evangeliet. 15
9:15
1~Kor 4:122~Kor 11:10,16–18,30
12:1–10
Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner, och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem. Hellre dör jag – ingen skall få ta ifrån mig det som är min stolthet. 16
9:16
Jer 20:9
Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet! 17
9:17
Luk 17:10
1~Kor 4:1+
Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste utför jag bara ett uppdrag. 18Vad får jag då för lön? Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig.

Allt för att vinna så många som möjligt

19

9:19
Matt 20:26
Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. 20
9:20
Rom 11:13
9:20 Lag.För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. 21För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. 22
9:22
Rom 15:11~Kor 10:33
2~Kor 11:29
För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. 23
9:23
Rom 8:28
Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.

24

9:24
Fil 3:14
Heb 12:1
Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25
9:25
Vish 4:2
2~Tim 2:5
4:7Jak 1:12
1~Pet 5:4
Upp 2:10+
Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 26Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. 27Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.