Bibel 2000 (B2000)
8

Kött från hedniska offer

81

8:1–13
Apg 15:28Rom 14:1–23
1~Kor 10:23–31
8:1 offerkött Merparten av det kött som såldes på öppna marknaden kom från templen. Frågan gäller om en kristen som äter sådant kött besmittas av den hedniska kulten.8:1 vet vi att vi alla har kunskap Dvs. kristen kunskap om att avgudarna är maktlösa (v. 4; 10:19) och att det i sig är ofarligt att äta offerkött.I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken. 2
8:2
Gal 6:3
Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen, 3
8:3
1~Kor 13:12
14:38
Gal 4:9
2~Tim 2:19
8:3 den som har kärlek, han är känd av Gud Att Gud känner en människa innebär i bibliskt språkbruk att han tar upp henne i sin gemenskap; jfr 13:12; 14:38; Gal 4:9; 2 Tim 2:19. – Annan läsart »den som älskar Gud, han känner honom också« eller »den som älskar Gud är känd av honom«.men den som har kärlek, han är känd av Gud. 4
8:4
1~Kor 10:195~Mos 6:4
Mark 12:29,32
Rom 3:30
Ef 4:6
1~Tim 2:5
När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. 5
8:5
Vish 13:2+
Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – 6
8:6
1~Kor 8:4Mal 2:10
Apg 17:28
Rom 11:36Joh 1:3Ef 4:5
så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.

7Denna kunskap finns dock inte hos alla. Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro att de äter köttet just som offerkött, och det tynger deras samvete, osäkert som det är. 8

8:8
Kol 2:21Heb 13:9
Men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om vi äter. 9
8:9
Gal 5:13
Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra. 108:10 ligger till bords Gränserna mellan religiös och sällskaplig samvaro var flytande. I sällskapslivet kunde man inbjudas till en tempelmåltid.För om någon får se hur du som äger kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker? 118:11 Då går den osäkre förlorad Fastän Paulus själv ansåg en kristen vara oförhindrad att äta offerkött betraktade han det som en synd om någon gjorde det mot sitt samvete; se Rom 14:23.Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Kristus har dött för. 12
8:12 f.
Matt 18:6
25:40,45
Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten syndar ni mot Kristus. 13Alltså: om maten bringar min broder på fall avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall.