Bibel 2000 (B2000)
16

Insamlingen till de kristna i Jerusalem

161När det gäller insamlingen till de heliga skall ni följa de anvisningar jag har gett församlingarna i Galatien. 2Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. 3När jag väl är hos er skall jag förse dem som ni finner lämpliga med brev och skicka dem till Jerusalem med er gåva. 4Om det visar sig bäst att också jag reser gör jag sällskap med dem.

Paulus resplaner

5Jag skall komma till er när jag har varit i Makedonien, för jag tänker fara genom Makedonien. 6Men hos er stannar jag kanske en tid, möjligen hela vintern, och då kan ni hjälpa mig när jag far vidare, vart det nu blir. 7Den här gången tänker jag nämligen inte besöka er bara i förbifarten utan hoppas kunna stanna hos er en tid, om Herren tillåter det. 8Jag blir kvar i Efesos fram till pingst. 9Här står dörren på vid gavel för mig: det är gott om uppgifter och motståndarna är många.

Timotheos och Apollos besök

10När Timotheos kommer, se då till att han slipper oroa sig för er. Han arbetar för Herren precis som jag, 11och därför får ingen se ner på honom. Hjälp honom sedan i väg och önska honom frid så att han kan resa tillbaka till mig. Jag väntar på honom, och bröderna också.

12Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att fara till er tillsammans med bröderna. Men det var säkert inte meningen att han skulle fara nu; han kommer vid lämpligt tillfälle.

Förmaningar och hälsningar

13Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka. 14Gör allting i kärlek.

15En sak ber jag er om, mina bröder. Ni vet att Stefanas och hans hushåll var Achaias första gåva till Kristus och att de har tagit på sig att tjäna de heliga. 16Jag vill att ni i er tur skall underordna er sådana människor och alla andra som delar arbetet och mödan. 17Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Achaikos har kommit hit. 18De gör saknaden efter er mindre, de har varit till glädje för mig liksom för er. Sådana män skall ni sätta värde på.

19Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Prisca och församlingen som möts i deras hus hälsar hjärtligt till er, sina medkristna. 20Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss.

21Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. 22Om någon inte älskar Herren: förbannelse över honom. Marana ta. 23Nåd från vår herre Jesus åt er alla. 24Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.