Bibel 2000 (B2000)
15

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse

151

15:1–3
1~Kor 11:2Gal 1:9
15:1
Gal 1:11
Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står 2och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. 3
15:3 f.
Luk 24:45
15:3 förde vidare till er Se not till 11:2.Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, 4att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna 5
15:5
Luk 24:34+, 36–49+

15:5 han visade sig för Kefas Jfr Luk 24:34 med not. De femhundra brödernas (v. 6) och Jakobs (v. 7) möten med den uppståndne nämns bara här. Kefas. Broder.och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. 715:7 Jakob Sannolikt menas Jesu bror; se noter till Matt 13:55; Apg 12:17.Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. 8
15:8
Apg 9:3–5
1~Kor 9:1
15:8 detta ofullgångna foster Bilden förekommer i rabbinsk tradition med en allmänt nedsättande innebörd (om unga skriftlärda som tog sig ton); jfr också 4 Mos 12:12. Möjligen antyds att Paulus andliga födelse, dvs. hans omvändelse till kristendomen, varit våldsam och onormal.Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. 9
15:9 f.
1~Tim 1:12–15
15:9
Ef 3:8Apg 8:1–3
9:1Gal 1:13
Fil 3:6
Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10
15:10
1~Kor 3:10
Ef 3:72~Kor 11:5,23
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. 11Jag eller de – så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

12Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. 14Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. 15

15:15
Apg 2:32
Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. 16Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. 17
15:17
Rom 6:11
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 18
15:18
1~Thess 4:14
Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19
15:19
2~Mack 7:9,14
1~Kor 15:32
Heb 11:35+
15:19 Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet Eller »Har detta vårt kristna liv inte varit mer än ett hopp«.Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.

20

15:20–23
Dan 12:22~Mack 12:43Apg 26:23
Kol 1:18
Upp 1:5
15:20 Först.Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 21
15:21 f.
Rom 5:12–18+
15:21 döden kom genom en människa Paulus utlägger berättelsen om den första människans olydnad (1 Mos 3); jfr Vish 2:24; Syr 25:24; Rom 5:12–21.Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. 22Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. 23
15:23
1~Thess 4:16
Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24
15:24
Dan 2:44
7:14
15:24 Makter.Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, 25
15:25
Ps 110:1
Matt 22:44+
ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26
15:26
Rom 6:9
1~Kor 15:55
2~Tim 1:10
Upp 20:14
21:4
Den siste fienden som förintas är döden, 27
15:27
(Ef 1:22;
Heb 2:8Fil 3:21Matt 28:18
15:27 allt har han lagt under sina fötter Eller »allt har han (dvs. Gud) lagt under hans (dvs. Kristi) fötter«. – Orden om människan i Ps 8:7 tillämpas här på Kristus, Människosonen; jfr Heb 2:8; Ef 1:22. Samtidigt anspelas på Ps 110:1, där Israels kung får triumfera över sina fiender. Messias.ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. 28
15:28
1~Kor 3:23
11:3
Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

29

15:29
2~Mack 12:44
15:29 döpa sig för de dödas skull I fornkyrkan förekom på sina håll ställföreträdande dop, avsedda att rädda avlidna släktingar som inte hunnit omvända sig till kristendomen. Tydligen har denna sed praktiserats i Korinth.Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull? 30
15:30 f.
Rom 8:351~Kor 4:9
2~Kor 4:1011:23
15:30 jag själv Den grekiska texten har flertal, »vi själva«. Se not till 2 Kor 2:14.Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? 31Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden varje dag. 32
15:32
2~Kor 1:8Jes 22:13
Vish 2:5Luk 12:19
15:32 kämpade mot vilddjuren Uttrycket är säkerligen bildligt; »vilddjuren« kan vara brutala fångknektar eller folkmassor av det slag som beskrivs i Apg 19:28–36.Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon skall vi dö. 3315:33 Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd Detta citat från den grekiske komediförfattaren Menandros (ca 342–291 f.Kr.) var känt som ordspråk.Låt inte bedra er. »Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd.« 34
15:34
Matt 24:49
1~Thess 5:6,8Vish 13:1
Apg 17:32
26:8
Rom 1:211~Pet 2:15
Nyktra till på allvar och synda inte mer! Det finns ju några som inte vill veta något om Gud, det säger jag till er skam.

Uppståndelse är förvandling

35Nu undrar någon: »Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?« 36

15:36
Joh 12:24
Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. 37Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. 38
15:38
1~Mos 1:11
Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. 39Alla kroppar är inte likadana, människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. 40Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. 41Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans.

42Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. 43

15:43
Fil 3:21+
Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. 4415:44 med fysiskt liv Oandlig.Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. 45
15:45
/ Joh 5:21;
6:63
Rom 8:11
2~Kor 3:6,18
Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. 46Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. 47
15:47
Joh 3:31
Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himlen. 48Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den himmelska är, så är de himmelska. 49
15:49
1~Mos 5:3Rom 8:29
Fil 3:21
Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.

50

15:50
Joh 3:5
15:50 Kött.Men det vill jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. 51
15:51 f.
1~Thess 4:15–17+
15:51 mysterium Hemlighet.15:51 vi skall inte alla dö Att Paulus väntade den sista dagen inom sin livstid framgår också av 1 Thess 4:15.Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, 52i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. 53
15:53
2~Kor 5:2–4
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54
15:54
Jes 25:8
15:54 så som skriftordet säger Ett citat från Jes 25:8 kombineras med en nytolkning av Hos 13:14; de ord som där hotar med dödens makt kommer i detta sammanhang att gälla dess nederlag.Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. 55
15:55
Hos 13:14
Heb 2:14
Död, var är din seger? Död, var är din udd? 56
15:56
Rom 3:20+
15:56 Lag.Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. 57
15:57
Joh 16:33+
Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. 58
15:58
1~Kor 16:13
Kol 1:231~Thess 3:5
Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld.