Bibel 2000 (B2000)
13

Vägen framför andra: kärleken

131

13:1–13
1~Joh 4:7–21
13:1
2~Kor 12:4
13:1 ekande brons, en skrällande cymbal Deltagare i hedniska, extatiska kulter använde rytminstrument bl.a. i sina processioner.Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 2
13:2
1~Kor 12:8–10Matt 7:2217:20+
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 3
13:3
Matt 19:21Dan 3:8–18
13:3 låter bränna mig på bål En anspelning på de tre män som enligt Dan 3 kastades i en brinnande ugn för sin trohet mot Israels Gud. – Annan läsart »offrar mig själv för att skryta«.Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

4

13:4
1~Kor 3:32~Kor 6:6
Gal 5:20,22
1~Thess 5:141~Kor 4:6
8:1
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5
13:5
1~Kor 10:24,33
Fil 2:4,21Rom 13:10
1~Kor 14:20
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6
13:6
Rom 12:9
Ef 4:15
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7
13:7
Rom 5:1–5
13:8–10
1~Kor 13:13
16:131~Thess 1:3
2~Tim 2:10
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12

13:12
4~Mos 12:81~Mos 32:30Matt 5:8
2~Kor 5:7
1~Joh 3:21~Kor 8:3+
13:12 en gåtfull spegelbild Äldre tiders metallspeglar gav i motsats till moderna glasspeglar en oskarp bild.13:12 ansikte mot ansikte Jfr 4 Mos 12:8. I judisk tradition används ett likartat bildspråk när en ofullkomlig kunskap om Gud jämförs med Moses direkta skådande.Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

13

13:13
1~Kor 13:7Kol 1:43:14
1~Thess 5:8Heb 10:22,24
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.