Bibel 2000 (B2000)
10

Varning för avgudadyrkan

101

10:1–13
2~Mos 13:2114
16
17
32
Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. 210:2 Alla blev de döpta i molnet och i havet Dopet uppfattades i urkyrkan som en räddning ur fara, symboliserad av vattnet; se 1 Pet 3:21. Israeliternas farofyllda vandring genom öknen och Sävhavet (2 Mos 13:21 f.; 14) representerar för Paulus samma slags verklighet. Skrifttolkning.Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. 310:3 Alla åt de samma andliga mat I rabbinsk tradition uppfattades mannat som en symbol för lagen. Här tillämpas bilden på Kristus; jfr Joh 6:31 ff.Alla åt de samma andliga mat, 410:4 en andlig klippa som följde dem Berättelsen om hur Mose tog fram vatten ur en klippa finns i GT i två versioner knutna till två olika platser (2 Mos 17; 4 Mos 20). Ur detta uppstod tanken att en övernaturlig klippa följde israeliterna under ökenvandringen.och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5
10:5
4~Mos 14:16,23,29Heb 3:17
Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. 6
10:6
4~Mos 11:4–6,34
Allt detta är exempel som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda, som de hade. 7
10:7
2~Mos 32:6
10:7 Bli inte avgudadyrkare Se berättelsen om guldkalven i 2 Mos 32.Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: Folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp och förlustade sig. 8
10:8
4~Mos 25:1,9
Upp 2:14,20
10:8 begå otukt Se 4 Mos 25:1–9. Talet 23 000 i stället för GT-berättelsens 24 000 kan bero på förväxling med 4 Mos 26:62.Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde; så dödades också 23 000 på en enda dag. 9
10:9
4~Mos 21:5
10:9 Prov.Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde; de föll offer för ormar. 10
10:10
4~Mos 14:2,3616:41–49
10:10 Förgöraren Uttrycket är hämtat från 2 Mos 12:23 (jfr Vish 18:14–25) men tillämpas här på berättelser om hur Gud straffade upproriska israeliter, t.ex. 4 Mos 14:36 f.; 16:41–49.Knota inte som många av dem gjorde; de dödades av Förgöraren. 11
10:11
1~Kor 7:29+
Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. 12
10:12
Rom 11:20+
Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. 13
10:13
Matt 6:131~Kor 7:5
1~Thess 3:5
Jak 1:13
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

14

10:14
Apg 15:20
1~Joh 5:21
Håll er alltså borta från avgudadyrkan, mina kära. 15Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger. 16
10:16
1~Kor 11:23–25+
10:16 Välsignelsens bägare Dvs. nattvardsbägaren. I judisk tradition används uttrycket om den bägare vin över vilken man läste den avslutande måltidsbönen. Över denna bägare, som vid påskmåltiden är den tredje av dem som dricks gemensamt, uttalade Jesus troligen tydningsorden om sitt blod; jfr not till Luk 22:17. Välsigna.Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? 17
10:17
1~Kor 12:12–27+
Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. 18
10:18
3~Mos 7:1–15
Se på israeliterna: har inte de som äter av offren gemenskap med offeraltaret? 19
10:19
1~Kor 8:4
Vad vill jag säga med detta? Att det som offras till avgudar är något i sig eller att avgudar är något? 20
10:20
3~Mos 17:7Upp 9:20
Nej, men att det som de offrar offrar de åt demoner och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha gemenskap med demonerna. 21
10:21
Mal 1:7,12
2~Kor 6:15
10:21 demonernas bägare Paulus syftar på hedniska måltider och riter, som hade likheter med den kristna nattvarden. Demon.Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bägare, inte äta både vid Herrens bord och vid demonernas bord. 22
10:22
5~Mos 32:16,21
Eller skall vi väcka Herrens svartsjuka? Är vi starkare än han?

Frihet eller hänsyn

23

10:23
1~Kor 6:12
12:7
14:26
Ef 4:12
Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt bygger inte upp. 24
10:24
1~Kor 13:5
Fil 2:4
Sök inte ert eget bästa utan andras. 25
10:25–31
1~Kor 8:1–13+
10:25 Allt som säljs i köttstånden Se not till 8:1.Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull – 26
10:26
Ps 24:1
jorden är Herrens med allt den rymmer. 27Om en som inte tror bjuder hem er och ni tackar ja, ät då allt som sätts fram för er utan att för samvetets skull undersöka vad det är. 28Men om någon säger: »Det här är offerkött«, ät det då inte, av hänsyn till den som säger det och för samvetets skull – 2910:29 Varför då? Filosofiska utredningar utformades ofta som samtal med tänkta meningsmotståndare. Paulus gör här på samma sätt: brevets läsare tänks ställa frågor, som besvaras i v. 31 ff. Jfr 15:35.jag menar inte det egna samvetet utan den andres. Varför då? Skall jag låta min frihet bestämmas av en annans samvete? 30
10:30
Rom 14:6
1~Tim 4:3–5
Äter jag med tacksamhet, varför skall jag klandras för det som jag tackar Gud för? 31
10:31
1~Kor 6:20
Kol 3:17
Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 3210:32 Församling.Väck inte anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. 33
10:33
1~Kor 9:22+
Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de skall bli räddade.