Bibel 2000 (B2000)
23

Leviternas avdelningar

231

23:1
1~Kung 1:13,33–40
När David var gammal och mätt av år gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. 2Han samlade Israels alla furstar och prästerna och leviterna 3och lät räkna alla leviter från trettio års ålder och uppåt; det fanns 38 000 manliga leviter. 4Av dessa skulle 24 000 leda arbetet på Herrens hus, 6 000 vara förmän och styresmän, 5
23:5
2~Krön 29:25
4 000 vakta dörrarna och 4 000 lovprisa Herren med instrument som David låtit göra till lovsången.

6

23:6–24
1~Krön 6:1–30+
23:6
1~Krön 6:1+
David delade in dem i avdelningar efter Levis söner, Gershom, Kehat och Merari. 723:7 Ladan och Shimi I 6:29 och 2 Mos 6:17 Livni och Shimi. Även namnet på deras far växlar något; se not till 6:1.Till Gershoms släkt hörde Ladan och Shimi. 8Ladans söner var Jechiel, överhuvudet, Setam och Joel, alltså tre. 9Jechiels söner var Shelomot, Hasiel och Haran, alltså tre. Dessa var överhuvuden för Ladans familjer. 10Shimis söner var Jachat, Sisa, Jeush och Beria. Dessa var Shimis söner, alltså fyra. 11Jachat var överhuvudet och Sisa var den andre. Men Jeush och Beria hade inte många barn, därför räknades de som en enda familj, en enda avdelning.

12Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, alltså fyra. 13

23:13
2~Mos 28:14~Mos 6:23–27
5~Mos 21:5
23:13 det högheliga Dvs. matoffren och skuldoffren; se not till 3 Mos 2:3.Amrams söner var Aron och Mose. Aron avdelades för all framtid, tillsammans med sina söner, för att inviga det högheliga, tända rökoffer åt Herren, tjäna honom och välsigna i hans namn – detta för all framtid. 14Gudsmannen Moses söner räknades till Levis stam. 15
23:15
2~Mos 2:22
18:3
Moses söner var Gershom och Elieser. 16Gershom hade sonen Shuvael, som var överhuvud. 17Elieser fick sonen Rechavja, som var överhuvud. Några andra söner hade han inte, men Rechavjas söner var mycket talrika. 18Jishar hade sonen Shelomot, som var överhuvud. 19Hebrons söner var Jeria, överhuvudet, Amarja, den andre, Jachasiel, den tredje, och Jekamam, den fjärde. 20Ussiels söner var Mika, överhuvudet, och Jishia, den andre.

21Meraris söner var Machli och Mushi. Machlis söner var Elasar och Kish. 22När Elasar dog lämnade han inga söner efter sig, endast döttrar, men Kishs söner, deras släktingar, gifte sig med dem. 23Mushis söner var Machli, Eder och Jeremot, alltså tre.

2423:24 från tjugo års ålder Jfr 4 Mos 4:3 med not.Detta var Levis ättlingar, familj för familj, med deras överhuvuden, så som de mönstrades och räknades, var och en för sig. De svarade för allt som rörde tjänsten i Herrens hus, från tjugo års ålder och uppåt. 25

23:25
1~Krön 22:18
Ty David sade: »Herren, Israels Gud, har nu låtit sitt folk komma till ro och har för all framtid tagit sin boning i Jerusalem. 26Därför behöver leviterna inte längre bära boningen med alla tillbehör för tjänsten där.« 27Bland det sista David gjorde var att låta räkna leviterna, från tjugo års ålder och uppåt. 28De skulle hjälpa Arons söner med tjänsten i Herrens hus. De skulle ha tillsyn över förgårdarna, sidorummen, reningen av allt som var heligt och tjänstgöringen i Guds hus: 2923:29 plattbröden Det hebreiska ordets betydelse osäker.de framlagda bröden, det siktade mjölet till matoffren, de osyrade kakorna, plattbröden, det hoprörda mjölet samt mått och vikt. 30De skulle göra tjänst varje morgon genom att tacka och lovsjunga Herren, likaså varje kväll. 31Varje gång man offrade brännoffer åt Herren skulle de hjälpa till – på sabbater, vid nymånadsfester och högtider – och i det antal som var föreskrivet ständigt stå inför Herrens ansikte. 32
23:32
4~Mos 18:2
De skulle sköta tjänsten vid uppenbarelsetältet och templet och gå sina ämbetsbröder, Arons söner, till handa i allt som gällde Herrens hus.