Bibel 2000 (B2000)
22

221David sade: »Här skall Herren Guds hus stå, här skall altaret för Israels brännoffer stå.«

Förberedelser för tempelbygget

2

22:2
2~Krön 2:17
22:2 kalla samman … tempelbygget Davids omfattande förberedelser för tempelbygget saknar motsvarighet i parallellberättelsen i 2 Sam och 1 Kung. Enligt 1 Kung 5 stod Salomo för planeringen av bygget.22:2 invandrare … skulle hugga stenblocken Troligen tvångsarbetare.David lät nu kalla samman de invandrare som bodde i Israel och utsåg stenhuggare, som skulle hugga stenblocken till tempelbygget. 3David skaffade också mängder av järn till spikar för portarnas dörrar och till krampor och dessutom koppar i omätliga mängder 422:4 Sidon. Tyros.och otaliga cederbjälkar. Det var män från Sidon och Tyros som förde cederträ i mängd till David. 5
22:5
1~Krön 29:1
Han tänkte: »Min son Salomo är ung och oerfaren, och huset som skall byggas åt Herren måste göras så storslaget att det blir känt och ärat i hela världen. Därför skall jag förbereda bygget åt honom.« Så gjorde David omfattande förberedelser innan han dog.

6Han kallade till sig sin son Salomo och gav honom i uppdrag att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. 7

22:7
2~Sam 7:21~Krön 17:1
Han sade till honom: »Min son, jag hade själv tänkt bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. 8
22:8
1~Kung 5:3
1~Krön 28:3
Men Herrens ord kom till mig: ’Du har spillt mycket blod och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn då du har spillt så mycket blod på jorden i min åsyn. 922:9 fredshärskare I hebreiskan anspelning på namnet Salomo.Men du skall få en son, som skall vara en fredshärskare: jag skall låta honom få ro för alla fiender runt omkring. Salomo skall vara hans namn, och jag skall ge Israel fred och trygghet under hans tid. 10
22:10
2~Sam 7:131~Kung 5:5
1~Krön 17:11
Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han skall vara min son och jag hans fader; jag skall befästa hans kungatron i Israel för all framtid.’ 11Må nu Herren vara med dig, min son, må det lyckas dig att bygga ett hus åt Herren, din Gud, så som han har sagt om dig. 12Må Herren bara ge dig förstånd och insikt när han sätter dig över Israel, så att du håller Herrens, din Guds, lag. 13
22:13
Jos 1:7
1~Kung 2:21~Krön 28:20
Då kommer du att lyckas, om du noga rättar dig efter de stadgar och bud som Herren givit Israel genom Mose. Var frimodig och beslutsam, inte rädd och försagd! 14
22:14
1~Krön 29:2
22:14 Talent.Med stor möda har jag skaffat fram till Herrens hus 100 000 talenter guld och en miljon talenter silver, och därtill koppar och järn i omätliga mängder. Trä och sten har jag också skaffat fram, och mer kan du själv lägga till. 15Arbetsfolk har du i stort antal: stenhuggare, murare, timmermän och otaliga andra som är skickliga i allt slags arbete 16med guld och silver, koppar och järn. Grip dig verket an, må Herren vara med dig!«

17David befallde Israels alla furstar att hjälpa hans son Salomo: 18»Herren, er Gud, är ju med er och har låtit er få fred på alla sidor. Han gav mig makt över dem som bodde i landet, och så blev det underlagt Herren och hans folk. 19Sök nu Herren, er Gud, av hela ert hjärta! Grip er an med att bygga Herren Guds helgedom, så att ni kan föra Herrens förbundsark och de heliga kärlen för gudstjänsten till det hus som skall byggas åt Herrens namn.«