Bibel 2000 (B2000)
18

Davids segrar och rikets förvaltning

181

18:1–13
2~Sam 8:1–14
18:1 Filisteen.En tid därefter slog David filisteerna och underkuvade dem och tog Gat med kringliggande byar ifrån dem. 2Också moabiterna besegrade han; de blev hans lydfolk och måste betala skatt till honom. 318:3 Vidare drog David ut … Hadadeser Annan tolkning »Vidare besegrade David kungen av Sova, Hadadeser, medan denne genom ett fälttåg försökte befästa sin makt vid floden Eufrat«.18:3 Sova. Hamat.Vidare drog David ut för att utsträcka sitt välde fram till Eufrat, och han besegrade då kungen av Sova, Hadadeser, vid Hamat. 4David tog 1 000 vagnar, 7 000 vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla vagnshästarna utom hundra. 5Då arameerna i Damaskus kom för att undsätta Hadadeser besegrade David dem och dödade 22 000. 618:6 fogdar Med en hebreisk handskrift (Text) och Septuaginta; ordet saknas i MT.Därefter satte han fogdar över arameerna i Damaskus; de blev hans lydfolk och måste betala skatt till honom. Herren gav honom seger var han drog fram. 7De gyllene koger som Hadadesers officerare hade burit tog David som byte och förde till Jerusalem. 8
18:8
1~Kung 7:15,23,45
Han tog också en stor mängd koppar från Hadadesers städer Tivchat och Kun. Därav gjorde Salomo sedan bronshavet, pelarna och bronskärlen.

9När kung Tou av Hamat fick höra att David hade besegrat kung Hadadesers här 10sände han sin son Hadoram för att lyckönska David till segern över Hadadeser; denne hade nämligen fört krig mot Tou. Han sände också alla slags kärl av guld, silver och koppar, 11och dem helgade David åt Herren liksom det silver och guld som han hade tagit från alla folken: arameer, moabiter, ammoniter, filisteer och amalekiter. 1218:12 Serujas son Se not till 2 Sam 2:13.18:12 Saltdalen Se not till 2 Sam 8:13.Sedan Avishaj, Serujas son, hade slagit edomeerna i Saltdalen, 18 000 man, 13

18:13
4~Mos 24:18
2~Kung 8:20
satte David fogdar över edomeerna; hela Edom blev Davids lydland. Herren gav honom seger var han drog fram.

14

18:14–17
2~Sam 8:15–18
20:23–26
David regerade nu över hela Israel och sörjde för lag och rätt hos sitt folk. 1518:15 kansler Exakt vilken funktion kanslern hade är okänt.Joav, Serujas son, var överbefälhavare, och Joshafat, Achiluds son, var kansler. 16Sadok, Achituvs son, och Achimelek, Evjatars son, var präster, och Shavsha var kungens sekreterare. 1718:17 kereteerna och peleteerna Legosoldater, troligen filisteiska, som utgjorde Davids livvakt.Benaja, Jojadas son, förde befälet över kereteerna och peleteerna, och Davids söner var de främsta vid kungens sida.