05.06.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 05.06.2023
TÄSSÄ
Sinä, Jumala, olet tässä ja näet minut.
– – –
Sanot minulle: ”Siinähän sinä olet. Olen odottanut sinua.” Kysyt, mitä minulle kuuluu. Kerron. Kuuntelen mitä sanot.

SANA
Nyt iloiten laulakaa Herralle,
kohottakaa hänelle riemuhuuto,
hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,
virittäkää hänelle riemuvirsi! – –
Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme
ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee.
(Ps. 95:1–2,6–7)

  • Tulen Jumalan kasvojen eteen. Mitä se tarkoittaa? Millaisia ajatuksia ja tunteita minussa herää?
  • Heprean kielessä, joka on psalmien alkukieli, on erilaisille kalliotyypeille erilaisia ilmaisuja: Jumalan antama suoja on kallionkieleke, silokallio, johon voi turvallisesti laskeutua, ja kivenjärkäle, jonka taakse saattoi suojautua vihollisen tai petojen hyökkäyksiltä. Millainen turvakallio Jumala on minulle?
  • Millaisia kokemuksia minulla on siitä, että Jumala kaitsee minua ja elämääni?
  • Olenko riemuhuudon kohottaja, vähä-ääninen Herran seuraaja vai jotain muuta?

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Sinä tunnet minut ja lupaat pitää minusta huolta. Olet turvakallioni. Kiitos, että saan olla tällainen kuin olen. Armahda, siunaa, auta ja johdata minua.