23.05.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 23.05.2023
TÄSSÄ
”Mennään siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme myötätuntoa ja löytäisimme apua silloin, kun sitä tarvitsemme.” (Hepr. 4:16)
– – –
Tässä minä, myötätuntoa ja apua tarvitseva olen. Edessäsi.

SANA
Tämän sanottuaan Jeesus käänsi katseensa taivaalle ja sanoi:
”Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut. Sinä annoit kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi omiensa elää ikuisesti. Ikuinen elämä on sitä, että he oppivat tuntemaan sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä lähetit. Minä olen kirkastanut kunniasi maan päällä viemällä loppuun työn, jonka annoit minun tehtäväkseni. Isä, kirkasta sinä nyt vuorostasi minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli luonasi ennen maailman syntyä.” (Joh. 17:1–5)

  • Miltä Jeesus näyttää sanoessaan ”hetki on tullut”? Onko hän onnellinen, ahdistunut? Miltä oppilaat näyttävät? Millaisia tunnetiloja heidän kasvoiltaan voi lukea?
  • Jeesus käänsi katseensa taivaalle puhuessaan Isälle. Mihin minä suuntaan katseeni rukoillessani Jumalaa?
  • Jeesus sanoi, että hän on kirkastanut Jumalan maan päällä. Poimin mielessäni yhden asian, jonka tiedän Jumalasta Jeesuksen elämän tai puheiden perusteella. Tarkastelen sitä. Millaisiin ajatuksiin johdun?

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Useat uskomustraditiot tunnistavat olemassaolon lähteeksi Jumalan, jumaluuden tai jonkin fysikaalisesta olemassaolosta riippumattoman voiman. Uskomustraditiot tunnistavat myös, että nykyisessä maailmanmenossa on jotakin vialla, ja tarjoavat keinoja tilanteen korjaamiseksi. Kristinuskon sanoma on Jeesus, hänen tekonsa, merkityksensä ja erityisasemansa Jumalan Poikana. Kristinuskoa ei ole ilman häntä.