11.05.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 11.05.2023
TÄSSÄ
Ympäröivä levoton maailma vetää ja houkuttaa minua moneen eri suuntaan. Sinussa löydän rauhan.
– – –
Isä meidän, tässä olen minä ja me kaikki, sinun edessäsi.

SANA
Kristuksen tuoma rauha ratkaisee, kuka on voittanut kamppailun sydämestänne. Siksi teidät on kutsuttu yhteisen ruumiin jäseniksi. Olkaa kiitollisia siitä. Antakaa Kristuksen sanan täyttää teidät kokonaan. Opettakaa tätä viisautta toisillenne ja kerratkaa kaikkea oppimaanne yhä uudelleen. Antakaa sydämenne kiittää Jumalaa laulamalla psalmeja, ylistyslauluja ja muita hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää se Herran Jeesuksen nimessä. Hänen kauttaan kiitätte Isäämme Jumalaa. (Kol. 3:15–17)

  • Tunnistanko, mitkä voimat kamppailevat minun sydämeni herruudesta? Mikä viime kädessä sanelee, miten elän?
  • Mikä on se yhteisö, jossa elän? Keitä siihen kuuluu?
  • Antakaa Kristuksen sanan täyttää teidät kokonaan. Mitä tämä voisi tarkoittaa minun kohdallani?

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Ignatius Loyola käsittelee teoksessaan Hengellisiä harjoituksia seikkaperäisesti elämän valintatilanteita. Yksi hänen ohjeensa oikean päätöksen tekemiseksi on kuvitella, että tietty päätös on jo tehty. Sen jälkeen kuvitellaan, millaiseen mielentilaan on päädytty juuri tämän valinnan jälkeen. Kasvanut sisäinen rauha on yksi merkki siitä, että juuri tämä valinta on oikean suuntainen.
Mitä valintoja, mitä päätöksiä on tänään tiedossani?