10.05.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 10.05.2023
TÄSSÄ
Olit ennen minua, Jumala, olet nyt, eikä sinun olemassaolosi miksikään muutu silloinkaan, kun minua ei täällä enää ole.
– – –
Sinä joka olet, anna minun löytää paikkani edestäsi, löytää yhteys sinuun.

SANA
Me julistamme teille sitä, mikä on ollut olemassa alusta alkaen. Me olemme kuunnelleet sitä ja nähneet sen omin silmin. Olemme katselleet sitä ja koskettaneet sitä omin käsin. Me julistamme teille elämän Sanaa. Elämä ilmestyi maailmaan, ja me olemme sen nähneet ja todistamme siitä. Me julistamme teille ikuista elämää, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Julistamme myös teille siitä, minkä olemme nähneet ja kuulleet, jotta välillämme olisi yhteys. Meidän yhteytemme on samalla yhteyttä Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tästä me kirjoitamme, jotta ilomme olisi täydellinen. (1. Joh. 1:1–4)

  • Ensimmäisen Johanneksen kirjeen alusta löytyy sama teema kuin Johanneksen evankeliumista: ”Me julistamme teille sitä, mikä on ollut olemassa alusta alkaen.” (1. Joh. 1:1.) ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” (Joh. 1:1.) ”Sana tuli ihmiseksi ja asettui asumaan meidän keskellemme.” (Joh. 1:14.) Millaiseksi ja miksi Johannes kuvaa tässä katkelmassa Jeesuksen? Mikä merkitys sillä on minulle?
  • ”Me julistamme teille ikuista elämää, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.” Koska ikuinen elämä alkaa? Koska se alkaa minun kohdallani?
  • Muistelen tilannetta, jossa koin, että koolla olevalla joukolla oli mainio keskinäinen yhteys ja että minä kuuluin samaan porukkaan.

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Jotkut saattavat tunnistaa opetuksen, jonka mukaan puolikaaren muotoisen ehtoollispöydän toista, näkymätöntä puolikaarta kansoittaa menneiden kristittyjen eli pyhien joukko, johon meillä on salattu yhteys. Keitä tuttuja näen pyhien joukossa? ”Meillä on siis ympärillämme kokonainen todistajien pilvi. Heitetään siksi pois kaikki taakat ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Niin jaksamme juosta loppuun asti sen kilpailun, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen. Hänestä usko sai alkunsa, ja hänessä se tulee täydelliseksi.” (Hepr. 12:1–2.) Mikä taakka, mikä synti saisi tänään jo mennä?