03.05.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 03.05.2023
TÄSSÄ
Jumala, sinun halusi ei ole tuomita vaan pelastaa. Siksi olen tässä.
– – –
Kokeilen, uskallanko sanoa ja miltä tuntuu sanoa ”Puhu, Herra, palvelijasi kuulee”
(1. Sam. 3:8).

SANA
Jeesus huusi: ”Se, joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan lähettäjääni. Se, joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Olen tullut valoksi maailmaan, ettei kukaan minuun luottava jäisi pimeyteen. Jos joku kuulee sanani ja jättää noudattamatta niitä, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan sen. Jos joku jättää minut ja sanani huomiotta, hänellä on kyllä tuomarinsa. Hänet tuomitaan viimeisenä päivänä sen mukaan, mitä olen puhunut. En minä puhu omiani. Isä on minut lähettäessään määrännyt, mitä minun pitää sanoa ja ilmoittaa. Minä tiedän, että hänen käskyssään on ikuinen elämä. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.” (Joh. 12:44–50)

  • Jeesus puhuu Raamatun sanojen kautta ja hänen sanansa ovat Jumalan sanoja. Mitä hän sanoo minulle tänään? Mitä jään kysymään, mitä miettimään? Mihin yksityiskohtaan kiinnitän huomiota?
  • Miten Jeesus on minulle valo? Miten tämä valo johtaa minut pois pimeydestä? Mistä pimeydestä?
  • Jeesus sanoo, että Jumalan käsky antaa ikuisen elämän. Jään tähän sanaan hetkeksi ja katson, minkälaisiin ajatuksiin johdun.

TÄSTÄ ETEENPÄIN
”Herra, jos meidän pitäisi käydä oikeutta keskenämme siitä miten elän ja mitä teen, en kestäisi edessäsi. Mutta koska sinä yhtä mittaa annat apuasi ja olet luvannut, Kristuksesi tähden, että tahdot olla minulle laupias, niin rohkenen pitää itseäni kristittynä, palvelijanasi.” (Katkelma Martti Lutherin rukouksesta teoksessa Rukoilemme Lutherin kanssa tänään, suom. Anna-Maija Raittila.)