21.01.2023

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 21.01.2023
TÄSSÄ
Kuulen sinun sanovan: ”Isäni on antanut kaiken minun haltuuni.” Tämäkin hetki on sinun.
– – –
Vielä sanot: ”Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle.” Minä tulen.

SANA
Sitten Jeesus sanoi: ”Ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, koska kätkit nämä asiat viisailta ja järkeviltä ja paljastit ne lapsenmielisille. Kyllä, niin sinä halusit sen olevan, Isä.
Isäni on antanut kaiken minun haltuuni. Vain isä tuntee poikansa. Isää taas eivät tunne muut kuin poika ja ne, joille poika hänestä kertoo.
Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva.” (Matt. 11:25–30)

  • Mitä lapsenmielisyys tarkoittaa minulle? Ketkä ovat lapsenmielisiä? Olenko itse lapsenmielinen?
  • Jeesus istuu viereeni ja sanoo: ”Ota minun taakkani hartioillesi ja katso minusta mallia.” Sanon: ”En tiedä, mitä tarkoitat.” Mitä hän vastaa?
  • Millä lailla taakka, jonka olen ottanut, on kevyt ja hartioilleni sopiva?

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Minulle luonteenomaista on paeta, vältellä asioita, olla ottamatta hartioille taakkaa, joka minulle on tarkoitettu. Sen sijaan minun tulisi, kuten Mestari Eckhart teoksessaan Sielun syvyys kehottaa, oppia ”murtautumaan läpi asioista ja tavoittamaan niissä Jumala”. Kun teen näin, kun me kaikki teemme näin, silloin sallimme Jumalan ”voimallisesti ja elävällä tavalla painaa jälkensä meihin”. Tätä pyydän tänään: että Jumala painaa jälkensä minuun.