07.01.2023

"Kuuntele Tässä olen -harjoitus 07.01.2023."
TÄSSÄ
Katselen ja ajattelen tekojasi, Jumala: maata, taivasta, elävää luontoa, ihmisiä, kaikkea hyvää ja ihmeellistä, jonka keskellä elän.
– – –
Hengitän syvään sisään ja ulos ja jään sinun hyvyyteesi, sinun läsnäoloosi.
SANA
Kun Jeesus kuuli, että Johannes oli vangittu, hän vetäytyi Galileaan. Jätettyään Nasaretin hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin toteutui profeetta Jesajan sana:
”Sebulonin maa ja Naftalin maa,
Merentie, Jordanin takainen maa
ja muukalaisten Galilea –
pimeydessä kyhjöttävä kansa
näki suuren valon.
Kuoleman varjon maassa asuville
valkeni päivä.”
Tästä lähtien Jeesus alkoi julistaa: ”Muuttakaa elämänne suunta, koska taivaiden valtakunta on tullut lähelle!” – –
Jeesus kiersi ympäri Galileaa. Hän opetti synagogissa ja julisti sanomaa taivaiden valtakunnasta. Hän paransi kaikki ihmisten sairaudet ja vaivat, ja hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Jeesuksen luokse tuotiin kaikki, jotka kärsivät erilaisista sairauksista ja kivuista. Hän paransi kaikki, niin riivatut, epileptikot kuin halvaantuneetkin, ja suuri väkijoukko seurasi häntä. Ihmisiä oli tullut Galileasta, Dekapoliksen alueelta, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolelta. (Matt. 4:12–17,23–25)

  • Liityn mielikuvassani hetkeksi niiden ihmisten seuraan, jotka olivat tulleet, toiset hyvinkin kaukaa, seuraamaan Jeesusta. Katselen, mitä tapahtuu. Millä mielellä olen tapahtumassa mukana? Mitä ihmiset odottavat kokevansa, näkevänsä ja kuulevansa? Mitä minä odotan?
  • Miten se, että taivaiden valtakunta oli tullut lähelle, ilmeni Jeesuksen toiminnassa?
  • Miten taivaiden valtakunnan läheisyys näkyy minun puheissani ja teoissani? Miten voisin elää syvemmin taivaiden valtakunnassa?

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Tuon luoksesi ne tuttuni ja tiedossani olevat, jotka kärsivät erilaisista sairauksista ja kivuista, itsenikin. Anna minun tänään olla lohdutukseksi ja avuksi jollekulle tarvitsevalle, edes vähän.