19.11.2022 Lauantai

Tässä

 

”Jumala on sanonut kerran, kahdesti olen tämän kuullut” (Ps. 62:12). Sinun sanasi on aina elävä ja luo elämää.
– – –
Jumala, anna minun kuulla sanasi, sen, joka avaa yhteyden välillemme, yhteyden, joka vie minut kotiin.

 

Sana

 

Jeesuksen puheille tuli saddukeuksia. Näiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He sanoivat: ”Opettaja, Mooses on määrännyt, että jos mies kuolee lapsettomana ja häneltä jää leski, on vainajan veljen mentävä lesken kanssa naimisiin ja jatkettava veljensä sukua. No, olipa kerran seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon mutta kuoli lapsettomana. Silloin toinen veli otti lesken, sitten kolmas ja vuorollaan kaikki seitsemän, mutta he kaikki kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. Lopulta nainenkin kuoli. Kenen vaimo hänestä tulee ylösnousemuksen jälkeen? Hänhän oli naimisissa kaikkien seitsemän kanssa.”
Jeesus vastasi: ”Tässä maailmassa ihmiset menevät naimisiin, mutta ylösnousemuksen arvoisiksi katsotut eivät tulevassa maailmassa enää mene. He eivät näet voi enää kuolla. He ovat enkelien kaltaisia, Jumalan lapsia ja osallisia ylösnousemuksesta. Kuolleiden heräämisestä todistaa Mooseskin kertomuksessaan piikkipensaasta. Siinä hän kutsuu Herraa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Ei Jumala ole kuolleiden vaan elävien Jumala. Hänelle kaikki ovat eläviä.”
Silloin jotkut oppineista sanoivat: ”Opettaja, olipa hyvin vastattu.” Eikä kukaan enää uskaltanut kysyä Jeesukselta mitään. (Luuk. 20:27–40)

 

Keskustelu

 

Jotkin Jeesusta koskevat tai hänelle osoitetut kysymykset eivät olleet kysymyksiä lainkaan, vaan ”kysyjän” oman näkökulman esittelemistä. Miten itse reagoin tällaisiin kysymyksiin? Esitänkö itse sellaisia?
Onko minulla Jeesukselle jokin kysymys, johon haluaisin hänen vastaavan? Onko kysymys älyllinen, ihmissuhteita koskeva, eettinen, maapallomme ekologista tilaa koskeva, omaa tai toisten jumalasuhdetta koskeva? Kirjoitan kysymykseni muistiin ja jätän sen viereen tyhjän tilan odottamaan vastausta.
Eläydyn mielikuvituksen ja tekstin vihjeiden avulla tilanteeseen. Hermostuuko tai ärsyyntyykö Jeesus kysymyksestä? Vai miltä hän näyttää vastatessaan?

 

Näkökulma tekstiin

 

Saddukeukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen ryhmän, johon kuului ylintä papistoa ja muita vaikutusvaltaisia juutalaisia. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tunnustivat pyhiksi kirjoituksiksi vain viisi Mooseksen kirjaa.

 

Tästä eteenpäin

 

Sinun sanasi avaa maailmaani taivasulottuvuuden. Anna minun säilyttää se, tai oikeastaan: Jumala, älä vain säilytä, vaan avarra yhteyttämme.