8.11.2022 Tiistai

Tässä

 

Elän monien sisäisten ja ulkonaisten vaatimusten paineessa. On useita minua ohjaamaan pyrkiviä, vaativia ääniä. Sinä tunnet minut, Jumalani.
– – –
Anna minun kuulla sinun äänesi. Pidän kiinni siitä, että sinä olet rakkaus.

 

Sana

 

”Jos teillä on orja peltotöissä tai paimentamassa, niin ette te sano hänelle, kun hän palaa työstä: ’Käy heti pöytään, niin saat ruokaa.’ Ei, te sanotte: ’Laita minulle ruokaa ja tarjoile se minulle. Kun minä olen syönyt ja juonut, on sinun vuorosi syödä ja juoda.’ Ei orjaa kiitetä siitä, että hän tekee, mitä käsketään. Sama koskee teitä. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Olemme mitättömiä orjia. Teimme vain velvollisuutemme.’” (Luuk. 17:7–10)

 

Keskustelu

 

Mitä asioita teen rakkaudesta, mitä aivan luonnostaan, mitä taas ulkonaisesta tai sisäisestä pakosta? Sekoittuvatko nämä motiivit?
Jos huolehdin perheestäni, terveydestäni, kodistani, lähimmistäni ja ympäristön tilasta enkä riistä ketään taloudellisesti, olenko tehnyt sen, mitä minulta ihmisenä edellytetään vai huomattavasti enemmän?
Miltä minusta tuntuu ja mitä teen, kun huomaan, että joku ei tee omaa osuuttaan?
Voimme vain kuvitella, miten antiikin maailmassa oli onnekasta, jos orjalla oli humaani ja ystävällinen isäntä. Minkälainen isäntä Jumala minulle on?

 

Näkökulma tekstiin

 

Aiemmat käännökset käyttivät sanan ”orja” asemesta sanaa ”palvelija”. Uusi testamentti ei kyseenalaista orjuutta yhteiskunnassa, mutta se pitää orjia ja vapaita samanarvoisina Kristuksen yhteydessä. ”Ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata ihmistä, ei miestä eikä naista. Kristuksen Jeesuksen yhteydessä te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28.)
Jesajan kirjan 53. luku kuvaa Jumalan kärsivää palvelijaa, orjaa: ”Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa.” Kirkko on pitänyt tätä profetiaa ennakoivana kuvauksena Jeesuksesta ja hänen tehtävästään ihmisten palvelijana. Myös Jeesus itse asetti palvelijan oppilaittensa esikuvaksi: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija” (Mark. 9:35).

 

Tästä eteenpäin

 

Tee sinä, Jumala, minussa se, mitä käsket. Vaienna minuun rakentunut armoton sisäinen käskijä ja anna minun löytää rakkautesi virta.