5.11.2022 Pyhäinpäivä

Tässä

 

Herra, kenen luokse minä menisin? Sinulla on sanat, jotka antavat ikuisen elämän. (Joh. 6:68.)
– – –
Onnellisuus, mitä se on? Näytä sinä, miten tullaan onnelliseksi.

 

Sana

 

Kun Jeesus näki väkijoukon, hän nousi vuorelle. Hän istuutui, ja oppilaat tulivat hänen luokseen. Jeesus alkoi puhua ja opetti heitä näin:

 

”Onnellisia ovat hengeltään köyhät:
taivaiden valtakunta on heidän.
Onnellisia ovat suruaan valittavat:
heitä lohdutetaan.
Onnellisia ovat maltilliset:
he perivät maan.
Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano:
he saavat kyllikseen.
Onnellisia ovat myötätuntoiset:
heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti.
Onnellisia ovat puhdassydämiset:
he saavat nähdä Jumalan.
Onnellisia ovat rauhantekijät:
heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
Onnellisia ovat ne, joita vainotaan oikeudenmukaisuuden vuoksi:
taivaiden valtakunta on heidän.

 

Onnellisia olette te, kun teitä minun vuokseni pilkataan ja vainotaan ja kun teistä levitetään kaikenlaisia pahantahtoisia valheita. Iloitkaa ja riemuitkaa, koska saatte taivaassa suuren palkkion. Vainottiinhan profeettojakin.” (Matt. 5:1–12)

 

Keskustelu

 

Minkä onnellisuusmaininnan koen omakseni?
Mikä onnellisuusmaininta on minusta kaikkein hankalin?
Mikä onnellisuusmaininta minun on helpoin muuttaa toiminnaksi?

 

Näkökulma tekstiin

 

Vuoden 1992 raamatunsuomennos käytti sanaa ”autuas” siinä, missä vuoden 2020 Uuden testamentin suomennoksessa on sana ”onnellinen”. Tutkijat Raimo Hakola ja Outi Lehtipuu selittävät sanaa näin: ”Taustalla on kreikan kielen sana makarios, joka kuvasi alun perin jumalien ominaisuutta ja jonka voisi suomentaa esimerkiksi ’ylistettäväksi’. Uuden testamentin aikaan tultaessa sanaa käytettiin yleisesti myös ihmisistä samaan tapaan kuin adjektiivia eudaimōn, joka tarkoitti onnellista, onnekasta ja hyväosaista. Erityistä, jopa shokeeraavaa, Jeesuksen sanoissa on se, että hän julistaa onnelliseksi ja hyväosaiseksi ne, jotka inhimillisesti katsoen ovat kaikkein huono-osaisimpia: köyhät, murheelliset ja vainotut.” (Raimo Hakola & Outi Lehtipuu, Alussa oli Sana.)

 

Tästä eteenpäin

 

Tänään rukoilen, että tekisit minut ja minulle tärkeät ihmiset onnellisiksi.