29.5.2022 6. sunnuntai pääsiäisestä

Tässä

 

Paavali rukoili, että Jumala antaisi meille viisauden hengen ja kyvyn nähdä pintaa syvemmälle, että oppisimme tuntemaan hänet ja että hän valaisisi sisimpämme. Silloin saisimme tietää, millaisen toivoa herättävän kutsun olemme saaneet ja miten suunnattoman arvokas on perinnöksi saamamme paikka pyhien joukossa. (Ef. 1:17–18.)
– – –
Jumala, avaa silmäni katsomaan elämääni sinun näkökulmastasi.

 

Sana

 

”Minä lähetän teille Rohkaisijan Isän luota. Kun Totuuden Henki saapuu Isän luota, hän todistaa minusta. Niin todistatte tekin, koska olette olleet kanssani alusta saakka.
Olen puhunut teille näin, ettette antaisi periksi. Teidät ajetaan pois synagogasta, ja tulee vielä sellainenkin aika, että teidän tappajanne luulevat palvelevansa Jumalaa. He tekevät tällaista, koska eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut teille näin siksi, että tuon ajan tullessa muistaisitte minun sanoneen tämän.” (Joh. 15:26–16:4)

 

Keskustelu

 

Miltä minusta tuntuu se, että Jeesus lupaa omilleen paitsi onnellista myös rankkaa tulevaisuutta?
Miksi minä tarvitsen puolustajaa Jumalan tai ihmisten edessä?
Mitä minulle merkitsee se, että Pyhä Henki, joka on Jumala, asuu minussa?

 

Näkökulma tekstiin

 

Paavali kysyy kirjeessään roomalaisille: ”Mikä voisi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Hätä, ahdistus tai vaino? Nälkä tai alastomuus, vaara tai väkivalta?” Ja vastaa: ”Olen vakuuttunut siitä, ettei mikään Jumalan luoma pysty erottamaan meitä hänen rakkaudestaan, joka ilmenee Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Siihen ei pysty kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä tuleva, eivät korkeuden eivätkä syvyyden voimat, ei mikään mahti maailmassa.” (Room. 8:35,38–39.)

 

Tästä eteenpäin

 

Anna minulle avoimuutta ja kykyä ottaa vastaan, kun lähettämäsi Rohkaisija pyrkii seuraani.