23.4.2022 Lauantai

Tässä

 

Usko on silmä, joka näkee. Uskon merkitys ei ole siinä itsessään, vaan siinä, mihin se tarttuu ja mitä se näkee.
– – –
Tänään tartun lupaukseesi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti” (Matt. 28:20).

 

Sana

 

Kaikki yksitoista oppilasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen, he kumartuivat maahan, vaikka jotkut epäröivätkin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti.” (Matt. 28:16–20)

 

Keskustelu

 

Mitä oppilaat mahtoivat puhua keskenään noustessaan vuorelle?
Miksi ja minkä asian suhteen muutamat epäröivät?
Mitä ajattelen siitä, että Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn kaikille oppilailleen, myös niille, jotka epäröivät? Millainen oppilas itse olen? Mitä asiaa epäröin?

 

Näkökulma tekstiin

 

Edellisen kerran oppilaat ovat saaneet lähetyskäskyn koskien vain juutalaisia: ”Menkää mieluummin Israelin kadonneiden lampaiden luokse ja julistakaa: ’Taivaiden valtakunta on lähellä.’” (Matt. 10:6–7.) Nyt puhutaan oppilaista kaikkien kansojen joukossa. Me suomalaiset olemme tätä joukkoa.

 

Tästä eteenpäin

 

Miksi kristillisessä kirkossa kastetaan ihmisiä, minutkin? Siksi, että Jeesus käski näin tekemään.
Mitä tiedän omasta kasteestani? Millainen tilaisuus se oli? Keitä oli läsnä? Kummini? Kuka minut kastoi?