13.4.2022 Keskiviikko

Kuuntele Tässä olen -harjoitus 13.4.2022

Tässä

 

En ole niin urhea oppilaasi kuin haluaisin olla.
– – –
Jos pakenen, älä hylkää minua, vaan näytä, mitä pakenen, ja hae minut takaisin.

 

Sana

 

Pilatus kutsui koolle ylipapit, johtajat ja kansan ja sanoi: ”Te toitte tämän miehen minulle ja väititte hänen olevan kansankiihottaja. Minä olen nyt kuulustellut häntä teidän läsnä ollessanne, enkä ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä syytätte häntä. Herodeskaan ei ole löytänyt tästä miehestä mitään vikaa, koska lähetti hänet takaisin minulle. Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mistä voisi antaa kuolemantuomion. Siksi päästän hänet vapaaksi, kun olen ensin antanut hänelle pienen opetuksen.”
Silloin kaikki huusivat: ”Tapa hänet ja vapauta meille Barabbas!” Barabbas oli vangittu kaupungissa tapahtuneen mellakan ja murhan vuoksi. Pilatus huusi uudelleen, että hän halusi päästää Jeesuksen vapaaksi. Ihmiset huusivat vastaan: ”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!” Pilatus sanoi kolmannen kerran: ”Mitä pahaa hän on tehnyt? En näe mitään syytä tuomita häntä kuolemaan. Siksi päästän hänet vapaaksi, kun olen ensin antanut kurittaa häntä.” Joukko painoi kuitenkin päälle huutaen ja vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Huuto lannisti Pilatuksen, ja hän päätti taipua joukon vaatimukseen. Hän päästi vapaaksi mellakoimisesta ja murhasta vangitun miehen, jonka vapauttamista ihmiset olivat vaatineet. Jeesukselle saisi käydä niin kuin he tahtoivat.
Kun Jeesusta vietiin teloitettavaksi, oli kyreneläinen Simon tulossa maaseudulta. Hänet otettiin kiinni ja pantiin kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Jeesusta seurasi suuri väkijoukko ja ryhmä naisia, jotka valittivat hänen vuokseen ja löivät kädellä rintaansa. Jeesus kääntyi heidän puoleensa ja sanoi: ”Jerusalemin tyttäret, älkää minun vuokseni itkekö. Itkekää itsenne ja lastenne vuoksi. Tulee näet aika, jolloin sanotaan: ’Onnellisia ovat hedelmättömät, joiden kohtu ei ole synnyttänyt ja joiden rinnat eivät ole ruokkineet lasta.’ Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Romahtakaa päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät’. Jos tuoreelle puulle käy näin, mitä tapahtuukaan kuivalle?” (Luuk. 23:13–31)

 

Keskustelu

 

Millainen Pilatus minussa asuu?
Miksi ihmiset huusivat yhä kovemmin ja millä perusteella he vaativat, että Jeesus oli ristinnaulittava?
Millaisia tunteita ja ajatuksia tässä vaiheessa hiljaista viikkoa mielessäni liikkuu?

 

Näkökulma tekstiin

 

Suuriin kristillisiin juhliin, jouluun ja pääsiäiseen, liittyvien kertomusten kokonaisuus rakentuu eri evankeliumeista otetuista osasista. Esimerkiksi joulukertomuksessa vain Matteus kertoo itämään tietäjistä ja paosta Egyptiin, Luukas puolestaan matkasta Betlehemiin. Pääsiäiskertomuksessa vain Matteus kertoo Pilatuksen pesseen kätensä, Luukas käynnistä Herodeksen luona ja Jeesuksen kolmesta viimeisestä sanasta ristillä, ja Johannes Jeesuksen äidin ja rakkaimman oppilaan seisomisesta ristin juurella. Kristillisessä julistuksessa kaikki osaset ovat sulautuneet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka pääsiäisenä ja jouluna kohtaamme.

 

Tästä eteenpäin

 

Simon Kyreneläinen kantoi Jeesuksen ristin poikkipuuta. Meille, tämän päivän seuraajilleen, Jeesus sanoo: ”Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva.” (Matt. 11:28–30.)
Haluan ottaa sinun taakkasi hartioilleni ja ottaa sinusta mallia. Tue minua, yksin en jaksa.

Raamatunteksti(t)