Raamattu kirkkovuodessa

23.09.2022

Nykyaikaisessa läntisessä kulttuurissa ihminen päättää itse identiteettinsä eikä kysele muilta, kuka hän on. Uuden testamentin aikaiseen sosiaaliseen maailmaan perehtyneet tutkijat Bruce J. Malina ja Richard L. Rohrbaugh kertovat teoksessaan Social-Science Commentary on the Synoptic Gospels, että tuossa ajassa tilanne oli toinen. Normaalisti kysymykseen ”kuka” vastattiin tuolloin kertomalla perhetausta tai syntymäpaikka (Saulos Tarsolainen, Jeesus Nasaretilainen). Jos henkilö on jotain muuta tai ajattelee olevansa jotain muuta, hän ei voi päättää siitä itse vaan joutuu pyytämään hyväksymistä muilta. Hän ei näe itseään omin silmin vaan muiden silmin. Näin ajatellen tekstin kertoma tapahtuma on kriittinen hetki Jeesuksen elämässä. Vasta oppilaiden vastauksen jälkeen hän voi hahmottaa itsensä Kristukseksi, voidelluksi.