Nestle-Aland Novum testamentum graece 28 on 2012 julkaistu Uuden testamentin kreikankielinen yleisimmin käytetty tieteellinen laitos. Teos on jo alun perin vuonna 1898 julkaistun Uuden testamentin tieteellisen laitoksen 28. versio. Vuoden 1992 virallinen suomennos perustuu Uuden testamentin osalta tätä edeltäneisiin 25. ja 26. versioon. Laitos on saatavilla painetussa muodossa tekstiapparaatin kanssa .